1 252 færre arbeidssøkere den siste uken

Siden forrige uke er antallet registrerte arbeidssøkere hos NAV redusert med 1 252 personer, viser ferske tall fra NAV. I går skrev vi om «nedgang».

Totalt er det registrert 29 015 arbeidssøkere i Rogaland. 15 128 er helt uten jobb for øyeblikket. Det er 705 færre enn ved forrige oppdatering, den 28.mai, og utgjør en andel på 5,9 prosent. I Norge er andelen helt uten jobb på 6,1 prosent av arbeidstyrken.

For første gang siden koronaviruset lammet arbeidsmarkedet i Rogaland, synker antallet registrerte delvis ledige. Pr. 2. juni melder 13 123 personer at de jobber delvis. Det er 484 færre enn i forrige uke, og er en andel på 5,1 prosent. Gjennomsnittet for landet er 5,5 prosent.

– Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet i Rogaland fortsetter. Stadig flere kommer tilbake til jobbene de ble permittert fra. Særlig positivt er det at andelen delvis ledige også går nedover for første gang etter samfunnet ble rammet av koronasituasjonen. Det er nedgang i ledigheten innenfor alle yrkesgrupper, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Det er viktig å understreke at fylket og landet for øvrig fortsatt har et høyt ledighetsnivå, tross den positive utviklingen vi har sett i flere uker, sier Haftorsen.

Sola er kommunen i Rogaland med høyest andel helt ledige på 7,2 prosent av arbeidsstyrken. Stavanger og Haugesund har begge 6,8 prosent, mens i Sandnes er andelen helt uten arbeid 6,3 prosent.

Færre også i Ytre Ryfylke

Som i resten av Rogaland synker også andelen arbeidsledige i Strand kommune. Her viser de siste tallene at andelen helt arbeidsledige har sunket med 25 personer den siste uken. Nå er 4,3%  av arbeidsstyrken helt ledige i kommunen. Mens andelen delvis arbeidsledige er også redusert med 21 personer den siste uken og er nå på 4,7% av arbeidsstyrken.

I Hjelmeland kommune har også tallene sunket den siste uken og andelen helt arbeidsledige er nå på 51 personer og 3,8% av arbeidsstyrken. Andelen delvis ledige er også redusert til 37 personer og 2,8% av arbeidsstyrken.