14 nye foretak i Ytre Ryfylke i juli

I juli ble 14 nye foretak registrert i Brønnøysundregistrene, av disse har 11 mannlige ledere. Bare tre av de bedriftene som ble registrert hadde kvinner som daglig leder.

Av foretakene som ble registrert var det ni enkeltpersonforetak og fem aksjeselskap. Alle aksjeselskapene er registrert i Strand, og ingen av disse har kvinnelige ledere.

Dette er de nye foretakene

Strand:

– Betongberge AS (eiendom)

– Dekkutsalget AS (detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner)

– Elinne Olsen (veterinær)

– Fiskå Naturstein AS (bryting av skifer)

– Karwowski Malerservice (snekkerarbeid)

– Lars Terje Nerhus (jordbruksvirksomhet med svinehold, kjøtt og melkeproduksjon, produksjon og salg av gress, utleie av areal og utleie av lokaler)

– Mobi16 AS (elektrisk installasjonsarbeid)

– Mobi17 AS (elektrisk installasjonsarbeid)

– Potrykus Allhouse (byggtjenester)

– Sigmundstad Transport (transport av gods/varer)

– Tau Vaskehjelp Kirilov (rengjøring av bygninger)

Hjelmeland:

– Stall Rødder Gravdal (husdyrhold, avlstjenester, Shetlandsponni, kanin- og hundeoppdrett)

Forsand:

– Gunnhild Audny Tjønnland Klimpen (sal av naturråstoff (sand) fra gårdsbruk)

– Minos (gardsbruk, leveranse av sau og lammekjøtt)

2 bobehandlinger er innstilt: Eltervaag Elektro AS (Strand) og EM Tufte AS (Hjelmeland) og begge disse selskapene er slettet.

I tillegg er ASMQC – Alf Strand Maritime Quality slettet. CT Eiendom er slettet etter fusjon.