144 testet for korona i Strand den siste uken

Ukentlig oppdaterer Strand og Hjelmeland kommune testtallene for personer som er testet for korona. Antallet testede personer fortsette å synke i Strand mens i Hjelmeland ligger testtallene noenlunde stabilt.

Oversikt Ytre Ryfylke

I Strand kommune viser oversikten at tallet på smittede har økt til 15 personer etter én registrert smittet ved Tau Mek. Verksted. Fra før er det registrert ét dødsfall. Antallet testede personer har økt med 144 til 3565 den siste uken. (testtallene er pr torsdag 29.10) Dette er 29 flere testede enn uken før.

▪ Les også: 115 testet for korona i Strand den siste uken

I Hjelmeland kommune er oversikten oppdatert til og med uke 43 og viser at i forrige uke er testtallet på 33 personer, noe som er 17 færre enn uken før.

Alle tester rapportert i Hjelmeland i oversikten er fremdeles negative for covid-19, men det ble denne uken påvist smitte hos fire arbeidere som oppholder seg i Hjelmeland. I tillegg ble en annen arbeider pålagt isolasjon. Hjelmeland har per 25.oktober testet 856 personer for korona.

Oversikt landsbasis

På landsbasis viser oversikten torsdag at tallet på døde den siste uken har økt med 2 person til 281 personer. Antall smittede er oppe i 19.355 personer en økning på 2230 smittede den siste uken. Den siste uken har det totalt blitt utført 90.385 tester for koronaviruset.

Oversikt verdensbasis

På verdensbasis er tallet på smittede torsdag oppe i 44.909.286 og antall døde 1.179.090. På topp over antall smittede er enda USA med totalt 8.927.500, dette er 887.300 flere smittede en India som har 8.040.200 smittede. Etter disse to følger Brasil, Russland, Frankrike, Spania, Argentina, Columbia, Storbritannia og Mexico.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt