15 bøtelagt i Bjørheimsbygd

Politiet gjennomførte fredag kveld en trafikkontroll på Rv. 13 i Bjørheimsbygd med fokus på hastighet.

Totalt 15 bilførere fikk forenklet forelegg etter fartsoverskridelse.

Høyeste hastighet ble målt til 78 km/t i 60-sonen.