18 nye foretak registrert i Ytre Ryfylke i mars

I mars ble det registrert 18 nye foretak fra Strand, Forsand og Hjelmeland i Brønnøysundregistrene. I tillegg ble 2 bedrifter som tidligere er stiftet, registrert i foretaksregisteret.

Totalt er det 13 nye foretak i Strand, fire i Hjelmeland og ett fra Forsand.

Strand

Emonet Solutions (programvareutvikling, coaching og rådgivning)

Fubu AS (programmeringstjenester)

Heskestad Opportunities 5 AS (investering i andre selskap og maskiner)

Howellservice Harald Olsen (konsulenttjenester og rådgivning innen olje & gass og boring & brønn)

Krogevoll Service AS (salg av tjenester og utleie av maskiner, herunder delta i andre virksomheter)

Lax Holding AS (eie, kjøpe, selge og forvalte aksjer, verdipapirer, eiendommer eller andeler av slike, samt hva herved står i forbindelse. Utleie av personlig kompetanse og konsulenttjenester)

R&RI Design NUF (prosjektering av broer og andre transportstrukturer, utforming av veier og gater, design av jernbane)

Sky Golf AS (utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr)

SP Development AS (system- og produktutvikling)

J. Stein AS (utvikle /produsere/ selge boks for å utvide plass i installasjonsbokser som brukes på elektriske anlegg i boliger m.m.)

Bronée Consulting (konsulenttjenester innen redningstjeneste)

Scars Studio/Naumann (musikkstudio, lage musikk og beats til andre kunstnere for honorar eller prosenter i utgivelser eller arrangement. Utleie som dj til forskjellige arrangement)

Virvelstrøm AS (prosjektering og salg av fornybare energisystemer, import og eksport av disse, leveranse av tekniske konsulenttjenester og utvikling av løsninger for energiproduksjon og forbruk. Deltagelse i beslektete virksomheter, samt kjøp og salg av aksjer. Ellers alt annet som faller naturlig sammen med dette. Produktene og løsningene skal bidra til å oppfylle fns bærekraftsmål)

Hjelmeland

Goe-production AS (produsere teknologiprodukter fra skog til sportsformål, fiskeoppdrett og oljeproduksjon)

Kystfangst AS (salg av fiskeredskaper til privat og næring, samt det som naturlig står i forbindelse med dette)

Verpe Bygg (oppføring av bygninger)

Windworks Jelsa AS (utrede, utvikle og eventuelt operere jelsa steinbruddet som et produksjonsted for flytende og bunnfaste betong-/stålkonstruksjoner)

Forsand

Espedal Bygg AS (tømmerarbeid og hva dermed står i forbindelse med dette)

Slettede og tvangsoppløste selskaper

Kun et selskap er meldt oppløst i mars, og det er Urba Eiendom AS fra Jørpeland.

Ved Stavanger tingrett er det avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i boet til: Thomsen & Tommy AS fra Hjelmeland