252 helt uten arbeid i Strand kommune

I en pressemelding fra NAV Rogaland går det frem at antallet helt ledige i Strand ved utgangen av juli er på 252 personer eller 3,8%

Dette er en oppgang på 74% fra samme måned i fjor, men allikevel en sterkt nedgang fra midten av mars. Strand ligger godt under snittet i Rogaland på 4,9% men over Hjelmeland.

Over 3 000 færre arbeidssøkere den siste måneden i Rogaland

– Over 3 000 personer som var delvis uten arbeid i Rogaland, har kommet tilbake i full jobb den siste måneden, sier fungerende NAV-direktør i Rogaland, Egil Tengs.

Ved utgangen av juli var 20 342 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Dette utgjør en andel på 8,0 prosent av arbeidsstyrken, og er 3 136 færre enn i juni.

Færre delvis uten arbeid

Nedgangen i det totale tallet arbeidsøkere kommer hovedsaklig av at det er 3 232 færre delvis uten arbeid i fylket ved utgangen av juli. 7 331 personer står registrert som delvis uten arbeid i Rogaland. Det er en andel på 2,9 prosent og likt med landsgjennomsnittet.

– Det er svært gledelig at vi ser en så markant nedgang blant personer i delvis uten arbeid. Mange av de i delvis uten arbeid ble permitterte da koronaviruset rammet arbeidsmarkedet i Norge. Etter hvert har de kommet delvis tilbake i jobb, og nå er mange òg fullt tilbake på arbeidsplassen sin. Innenfor alle aldersgrupper er nedgangen på cirka 30 prosent, sier Egil Tengs.

I Strand er andelen delvis ledige nå nede i 179 personer og 2,7%. Her ligger for øvrig Strand hårfint under gjennomsnittet i fylket.

Sola har høyst arbeidsledighet

Sola kommune har høyst andel helt uten arbeid med 5,8 prosent, mens i Stavanger er arbeidsledigheten 5,6 prosent. Sandnes har en andel på 5,5 prosent helt uten arbeid og i Egersund er andelen 5,3 prosent. I Haugesund er andelen 5 prosent. Lavest andel helt uten arbeid er Kvitsøy, Suldal og Sauda med forholdsvis 1,8 prosent, 1,9 prosent og 2,0 prosent. Alle kommunene i Rogaland har nedgang i antallet delvis uten arbeid.