36 timer uten ferje på Høgsfjorden

Som mange allerede har fått med seg åpner Ryfast (kun Ryfylketunnelen) mandag 30. desember kl 12.00.

I denne forbindelse er det tidligere signalisert at siste avgang i Tausambandet har avgang kl 12.00 samme dag. Dette på tross av at løyvet gjelder helt frem til kl 00.00 31. desember, 36 timer etterpå. Men da Ryfast skal fungere som en ferjeavløser ble det tidlig signalisert at ferjen sluttet å gå når Ryfast åpnet.

Men hva med Høgsfjordsambandet?
Ikke fullt så godt signalisert er det at Høgsfjordferjen til Norled også slutter samtidig med åpningen av Ryfast. Altså 30. desember kl 12.00.

Dette får flere til å reagere på intensjonen bak avgjørelsen.

Det er uforståelig for folk at Norled sin ferje skal slutte å gå 36 timer før Boreal tar over driften av sambandet. Løyvet gjelder ut 2019 og såvidt iRyfylke kjenner til har det ikke tidligere blitt signalisert at ferjen skulle slutte før årsskiftet.

I følge Sandnesposten, begrunner Statens Vegvesen dette med at Norled trenger tid til å rydde etter seg før Boreal tar over.

Legg igjen en kommentar