397 vaksinedoser satt i Strand denne uken og rekordmange revaksineringer

I følge oversikten til Temakart Rogaland ble det i denne uken satt 397 vaksinedoser hvorav ytterligere 207 personer har blitt fullvaksinert og 190 personer har fått første dosen med koronavaksinen. Strand har nå satt totalt 4079 vaksinedoser

Temakart Rogaland lørdag opplyses det om totalt 3147 første doser og 932 andre doser pr 2.mai. (De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose)

Uke 18 går dermed inn som den uken med størst antall revaksineringer etter at forrige uke gjorde det samme. Det totale antallet fullvaksinerte personer i Strand økte denne uken med hele 28% fra 725 til 932 fullvaksinerte.

Antallet som foreløpig kun har fått første dose er 2215 personer, noe som tilsvarer 17% av Strand kommunes befolkning. Dersom en inkluderer de fullvaksinerte har 24% av Strand kommunes befolkning fått én eller to doser koronavaksine. Antallet personer som kun har fått første dose har naturlig gått ned fra forrige uke ettersom kommunen denne uken har vaksinert flere med andre dose.

Revaksineringen øker i kommunen

Ved starten av uken var 725 personer fullvaksinerte i Strand, mens 2232 personer hadde fått den første av to vaksinedoser. Gjennom denne uken har ytterligere 207 personer blitt fullvaksinert og 190 personer har fått første dose.

Nå har totalt 2215 personer fått første dose og venter på andre og siste dose av koronavaksinen. Totalt er det satt 4079 vaksinedoser i Strand per uke 18.

Med 932 fullvaksinerte er 7,1% av befolkningen i Strand fullvaksinert, opp 1,55% fra forrige uke.

Antallet doser økes for å gi andre dose ved revaksinering

Den foreløpige oversikten for uke 19 og 20 viser at Strand får henholdsvis 68 og 76 hetteglass Comirnaty de to ukene. Dette tilsvarer henholdsvis 408 doser i uke 19 og 456 doser i uke 20. Dette er en oppgang sammenlignet med de to foregående ukene på 66 doser.

456 av dosene er 2.dose til innbyggere vaksinert med både AstraZeneca og Comirnaty tidligere i vaksineringsprogrammet.

Hjelmeland kommune står foreløpig oppført med 10 hetteglass i uke 19 og 12 hetteglass i uke 20. Dette tilsvarer henholdsvis 60 og 72 vaksinedoser de neste to ukene. Også her er henholdsvis 72 doser til revaksinering av innbyggere vaksinert med Comirnaty tidligere i vaksinasjonsprogrammet.