4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 2021

I 2020 var organisasjonen Drive for life en av de som fikk tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, med prosjektet "sammen redder vi liv". Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte organisasjonen i juni og overrakte nyheten. Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier Hareide.

I 2021 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til slike trafikksikkerhetstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen. Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Jeg oppfordrer derfor alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere til å søke om midler, sier Hareide.

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet har siden 2013 hatt en tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. Nå endres denne tilskuddsordningen noe. Blant de viktigste endringene er en tydeliggjøring av formål og virkeområde, samt en ytterligere spesifisering av kriterier for tildeling, krav til søknaden og søknadsvurderingen. I tillegg er det satt en fast søknadsfrist den 1. mars.

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.