404 arbeidssøkere Ytre Ryfylke i januar

– Vi forventet en oppgang i arbeidsledigheten på starten av 2021. Naturlige sesongvariasjoner og strenge smittervernrestriksjoner gjør at arbeidsledigheten stiger, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Ved utgangen av januar er 16.919 personer registrerte som arbeidssøkere, viser tall fra NAV. Det er en økning på 637 personer sammenlignet med desember i fjor. 10.480 personer er for øyeblikket helt uten arbeid. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 5.314 personer er delvis uten arbeid, noe som utgjør 2,1 prosent.

Arbeidsledigheten blant unge er høy og nærmer seg 6 prosent, med 5,9 prosent blant unge mellom 20 og 24 år. For unge mellom 25 og 29 år er arbeidsledigheten 5,4 prosent.

Krevende også i Ytre Ryfylke

I Strand kommune er andelen helt ledige kun 4% høyere i januar i år sammenlignet med januar i fjor. Totalt var 201 personer helt arbeidsledige i Strand ved utgangen av januar 2021. Dette er kun 8 flere enn i fjor og utgjør nå 3,0% av den totale arbeidsstyrken i kommunen.

I januar var også hele 155 personer registrert som delvis ledige i kommunen. Dette er en andel på 2,3% av den totale arbeidsstyrken. Det er også 43 arbeidssøkere på tiltak, noe som er en økning på hele 72% fra januar i fjor.

I Hjelmeland kommune er andelen helt arbeidsledige betraktelig lavere enn i Strand, men allikevel har den økt siden januar i fjor og det med hele 61%. Det var ved utgangen av januar 29 personer i Hjelmeland som var helt uten arbeid, noe som utgjør 2,2% av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av januar var også 19 personer delvis ledige i Hjelmeland, noe som tilsvarer 1,4% av den totale arbeidsstyrken i kommunen. Andelen arbeidssøkere på tiltak er lik som i januar i fjor, på 4 personer og 0,3% av den totale arbeidsstyrken.

Reiseliv og transport har slitt i lang tid

Helt siden koronaviruset rammet arbeidsmarkedet i Rogaland i mars i fjor, har reiseliv og transport vært bransjene som har slitt mest i fylket og Norge ellers. 1.892 personer med bakgrunn i disse yrkesgruppene står ved utgangen av januar helt uten arbeid. Det er 1.267 flere enn på samme tid i fjor.

– Denne bransjen livnærer seg på at folk kommer seg ut fra hjemmet og deltar fysisk, enten du reiser, deltar på et kulturelt arrangement eller spiser på en restaurant. Det siste året har vi blitt bedt om å være mest mulig hjemme, og restriksjonene er strenge. Derfor har denne bransjen det tøft, og det vil ta lang tid før de er tilbake til normalen, sier Haftorsen.

– 3.394 personer har stått helt uten arbeid i et halvt år til ett år. Den kraftige økningen i langtidsarbeidsledige henger i stor grad sammen med at mange næringer slit tungt med utfordringene koronasituasjonen gir de, blant annet reiseliv og transport, sier Haftorsen.

Stavanger med klart høyest arbeidsledighet

Stavanger kommune har klart høyest arbeidsledighet i fylket med 5,0 prosent helt uten arbeid. I Sandnes er 4,6 prosent arbeidsledige, mens i Sola er det 4,5 prosent. På Haugalandet har Haugesund den høyeste arbeidsledigheten med 4,1 prosent, Karmøy har 3,2 prosent og Tysvær 2,9 prosent. Av kommunene på Jæren er det Gjesdal som har høyest arbeidsledighet med 3,7 prosent helt uten arbeid. I Klepp er andelen 3,6 prosent, mens Time og Hå har henholdsvis 3,3 prosent og 3,1 prosent. I Dalane har Egersund den høyeste arbeidsledigheten med 4,0 prosent.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Januar 2021.

Nøkkeltall Januar 2021
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 10 480 (4,1%)
Arbeidsretta tiltak 1 125 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse** 11 605 (4,5%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 2 940
Langtids-arbeidssøkarar (26 veker eller meir) 5 543
Delvis utan arbeid 5 314 (2,1%)
Utlyste stillingar 5 443