421 registrerte arbeidssøkere i Ytre Ryfylke

Det blir stadig færre arbeidssøkarar i Rogaland, også Ytre Ryfylke kryper nedover viser tall fra NAV Rogaland.

Ferske tall fra NAV tidligere denne uken viser at det er 265 færre arbeidssøkere i Rogaland registrert hos NAV den siste uken. Dermed fortsetter den positive utviklingen for arbeidsmarkedet i Rogaland.

9 319 personer er helt uten arbeid i fylket. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er 5 473 menn, mens 3 846 kvinner helt uten arbeid. 3,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid på landsbasis. 6 649 personer er delvis uten arbeid i Rogaland. I denne gruppen er kjønnsfordelingen mer jevn. 3 377 menn er delvis uten arbeid, og tallet for kvinner er 3 272. Andelen delvis uten arbeid er på 2,6 prosent. For Norge er det 2,7 prosent.

– Arbeidsledigheten går nedover, uke for uke. Men det er mange som står helt uten arbeid eller er delvis uten arbeid. Mange er permitterte og vet ikke om de får komme tilbake til jobben sin igjen. Jeg vil derfor understreke hvor viktig det er å gjøre en realistisk vurdering på om du tror du kommer tilbake til jobben din igjen, om du bør søke ny jobb i andre bransjer og om du kan øke kompetansen din på et område. Det er også viktig at arbeidsgivere gjør en slik vurdering overfor de permitterte arbeidstakerne sine, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

I Strand er det en nedgang på 4 arbeidssøkere forrige uke mot uken før. Andelen helt uten arbeid har gått opp mens andelen delvis uten arbeid har gått ned. I Strand var det 13.oktober registrert 180 personer helt uten arbeid mens det en uke senere økte til 186 personer. Andel delvis uten arbeid 13.oktober var på 193 personer og 20.oktober hadde dette blitt redusert til 183 personer.

I Hjelmeland ligger tallene jevnt med med 52 arbeidssøkere forrige uke og uken før. 13.oktober var det registrert 28 helt uten arbeid og 24 delvis uten arbeid, mens det 20.oktober var registrert 25 helt uten arbeid og 27 delvis uten arbeid.

Stavanger og Sola er fremdeles kommunene med høyest arbeidsledighet. 4,3 prosent står helt uten arbeid i Stavanger, i Sandnes er det 4,1 prosent, mens Haugesund har 3,9 prosent. I den andre enden av skalaen er Bokn, Kvitsøy, Suldal og Sauda med henholdsvis 0,9 prosent, 1,4 prosent, 1,5 prosent og 1,6 prosent.