445 vaksinedoser satt i Strand denne uken

I følge oversikten til Temakart Rogaland ble det i denne uken satt 445 vaksinedoser hvorav ytterligere 130 personer har blitt fullvaksinert og 315 personer har fått første dosen med koronavaksinen.

På Temakart Rogaland søndag opplyses det om totalt 2957 første doser og 725 andre doser pr 2.mai. (De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose)

Uke 17 går dermed inn som den uken med størst antall revaksineringer. Det totale antallet fullvaksinerte personer i Strand økte denne uken med hele 22% fra 595 til 725 fullvaksinerte.

Antallet som foreløpig kun har fått første dose er 2232 personer, noe som tilsvarer 17% av Strand kommunes befolkning. Dersom en inkluderer de fullvaksinerte har 22,6% av Strand kommunes befolkning fått én eller to doser koronavaksine.

Holder vaksinasjonstrykket opp

Ved starten av uken var 595 personer fullvaksinerte i Strand, mens 2047 personer hadde fått den første av to vaksinedoser. Gjennom denne uken har ytterligere 130 personer blitt fullvaksinert og 315 personer har fått første dose.

Nå har totalt 2232 personer fått første dose og venter på andre og siste dose av koronavaksinen. Totalt er det satt 3682 vaksinedoser i Strand per uke 17.

Med 725 fullvaksinerte er 5,55% av befolkningen i Strand fullvaksinert, opp 1,05% fra forrige uke.

Antallet doser reduseres noe – Får 798 doser de neste to ukene

Den foreløpige oversikten for uke 18 og 19 viser at Strand får henholdsvis 65 og 68 hetteglass Comirnaty de to ukene. Dette tilsvarer henholdsvis 390 doser i uke 18 og 408 doser i uke 19. Dette er en nedgang på 54 doser sammenlignet med de to foregående ukene.

Hjelmeland kommune står foreløpig oppført med 14 hetteglass i uke 18 og 10 hetteglass i uke 19. Dette tilsvarer henholdsvis 84 og 60 vaksinedoser de neste to ukene.