499 personer har søkt om dagpenger i Strand de siste tre ukene

I uke 13 mottok NAV Rogaland 8 731 varsler om permitteringer fra bedrifter i Rogaland. 1 600 av varslene kom fra Nord-fylket, mens om lag 7 200 kom fra Sør-fylket. I tillegg mottok NAV Rogaland drøyt 70 varsler om oppsigelser. Totalt har det nå kommet inn nesten 31 000 varsler fra bedrifter i fylket de siste tre ukene.

– Dette er en forventet utvikling i antall varsler om permitteringer i Rogaland. Det er en markant nedgang sammenlignet med uke 12, hvor det kom over 21 000 varsler. Samtidig er nesten 9 000 varsler et svært høyt antall, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen. Foto: NAV Rogaland

– Vi ser fortsatt at det er de samme bransjene som sliter, og som har blitt hardest rammet av tiltakene som ble iverksatt av myndighetene 12. mars. Varehandel, hotell og overnatting og serveringssteder utgjør en stor andel. Så lenge tiltakene opprettholdes, tror vi at det vil fortsette å komme nye varsler om permitteringer de neste ukene, sier Haftorsen.

– Majoriteten av varslene til NAV kommer fra bedrifter som permitterer 10 eller flere og har varslingsplikt. Små og mellomstore bedrifter utgjør en betydelig del av arbeidsledigheten i fylket og er ikke med på denne oversikten, uttaler Haftorsen.

Grafikk: NAV Rogaland

I Strand kommune har totalt 499 personer søkt om dagpenger de siste fire ukene (uke 11-14), dette er 7,6% av arbeissstyrken i kommunen. Den siste uken har tallene snudd noe og søknader om dagpenger hittil i uke 14 kom det inn 28 søknader.

For Hjelmeland kommune et tallet totalt 64 søknader de siste fire ukene, mens bare 4 hittel denne uken. Dette tilsvarer 4,6% av arbeidsstyrken.

I Suldal og Sauda er tallene henholdsvis 134 og 165 nye søknader de siste fire ukene, mens nye hittil denne uken er henholdsvis 5 og 6. For de to kommunene betyr dette en andel av arbeidsstyrken på henholdsvis 6,7% og 7,1%.

Legg igjen en kommentar