500 vaksinedoser satt i Strand forrige uke

I følge oversikten til Temakart Rogaland ble det i forrige uke satt 500 vaksinedoser hvorav ytterligere 348 personer har blitt fullvaksinert og 152 personer har fått første dosen med koronavaksinen. Strand har nå satt totalt 5146 vaksinedoser

Temakart Rogaland søndag opplyses det om totalt 3556 første doser og 1590 andre doser pr 21.mai. (De som har fått 2. dose inngår også i antallet over de som har fått 1. dose)

Samtidig som at antall doser innrapportert i Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister) er 500 fikk Strand kommune levert 456 vaksinedoser i uke 20, i følge oversikten fra Folkehelseinstituttet. Det totale antallet fullvaksinerte personer i Strand økte denne uken med hele 28% fra 1242 til 1590 fullvaksinerte.

Antallet som foreløpig kun har fått første dose er 1966 personer, noe som tilsvarer 20% av Strand kommunes voksne befolkning. Dersom en inkluderer de fullvaksinerte har 36,2% av den voksne befolkning fått én eller to doser koronavaksine. Antallet personer som kun har fått første dose har naturlig gått ned fra forrige uke ettersom kommunen også denne uken har vaksinert flere med andre dose. (Den voksne befolkningen i Strand, 18+ er på 9834 personer. Kilde: SSB)

Revaksineringen vil fortsette å øke

Ved starten av forrige uke var 1242 personer fullvaksinerte i Strand, mens 2162 personer hadde fått den første av to vaksinedoser. Gjennom denne uken har ytterligere 348 personer blitt fullvaksinert og 152 personer har fått første dose.

Nå har totalt 1966 personer fått første dose og venter på andre og siste dose av koronavaksinen. Totalt er det satt 5146 vaksinedoser i Strand per uke 20.

Med 1590 fullvaksinerte er 16,2% av den voksne befolkningen i Strand fullvaksinert, opp 5,2% fra uken før.

I ukene fremover viser oversikten fra FHI at Strand kommune vil måtte fortsette revaksineringen fremfor vaksinering med første dose.

Antallet doser økes til revaksinering også de neste to ukene

Den foreløpige oversikten for uke 21 og 22 viser at Strand får henholdsvis 88 og 127 hetteglass Comirnaty de to ukene. Dette tilsvarer henholdsvis 528 doser i uke 21 og 762 doser i uke 22.

I uke 21 er det doser utelukkende tiø revaksinering, mens i uke 22 vil antallet doser øke kraftig. I uke 22 vil Strand få 330 doser til førstegangs vaksinering og 432 til revaksinering.

Fremdeles er det 4688 personer av den voksne befolkningen i Strand som ikke har fått koronavaksine.