511 testet og dramatisk økning i smitten i Strand den sist uken

Ukentlig oppdaterer Strand og Hjelmeland kommune testtallene for personer som er testet for korona.

Oversikt Ytre Ryfylke

I Strand kommune viser oversikten at tallet på smittede har økt dramatisk den siste uken og er nå på 62 personer. Fra før er det registrert ét dødsfall. Antallet testede personer har økt med 511 til 5782 den siste uken. (testtallene er pr torsdag 07.01) Antallet testet den siste uken er nærmere en dobling av de to foregående ukene.

På FHI opplyses det om totalt 55 registrerte smittetilfeller i Strand. Avviket kan skyldes blant annet innbyggere som bor andre steder i forbindelse med studier men som er folkeregistrert i Strand eller positive tester som ikke er oppdatert i FHI sine systemer enda.

• Les også: 303 testet og økning i smitten i Strand de siste to uken

I Hjelmeland kommune er oversikten oppdatert til og med uke 53 som viser at det ble testet 103 personer de tre siste ukene av 2020. I uke 53 opplyses det om to positive tester og 19 pålagt karantene.

Den siste tiden har det også blitt meldt om flere enkelttilfeller med positive tester.

På FHI opplyses det dog fremdeles om totalt 15 meldte tilfeller av covid-19 i Hjelmeland.

Oversikt landsbasis

På landsbasis viser oversikten torsdag at tallet på døde den siste uken har økt med 29 person til 465 personer. Antall smittede er oppe i 52.967 personer en økning på 3957 smittede den siste uken. Den siste uken har det totalt blitt utført 85.836 tester for koronaviruset i Norge.

Per torsdag 07.01 er totalt 11.054 vaksinedoser satt i Norge.

• Les også: Koronavaksinen til Moderna godkjent til bruk i Norge

Oversikt verdensbasis

På verdensbasis er tallet på smittede torsdag oppe i 87.283.166 og antall døde 1.885.751. På topp over antall smittede er USA med totalt 21.305.300, dette er 10.910.000 flere smittede en India som har 10.395.300 smittede. Etter disse to følger Brasil, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyrkia, Italia, Spania og Tyskland.