548 arbeidsledige i Strand kommune ved utgangen av mars

En ny oversikt over antall arbeidsledige i Rogaland viser at arbeidsledigheten i Strand har økt til 8,4% fra 2,7% i februar.

Bruttoarbeidsledigheten, som inkluderer helt arbeidsledige og arbeidsledige på tiltak, er på 9,9% mot 3,1% i februar.

I februar var det 175 registrerte arbeidsledige i Strand kommune, mens ved utgangen av mars er 548 helt arbeidsledige. Økningen fra mars i fjor er også på hele 238%.

For Hjelmeland kommune viser tallene at bruttoarbeidsledigheten i mars var på 6,8% en oppgang fra 1,7% i februar. I forhold til mars i fjor er økningen på hele 422%. Det er totalt 94 personer som er helt arbeidsledige i Hjelmeland kommune ved utgangen av mars 2020.

Arbeidsledigheten i Rogaland generelt er på 9,9% og inkluderer du arbeidsledige på tiltak er den 10,4%. Dette er en økning fra 2,7% til 10,4% fra februar til mars.

Nå er totalt 25.055 helt arbeidsledige i Rogaland.

Legg igjen en kommentar