Grasrotmottakere i Ytre Ryfylke

I disse dager deler Norsk Tipping ut utrolig 228 millioner i grasrotmidler til frivillige lag og organisasjoner. Over 600.000 går til lag og organisasjoner i Ytre Ryfylke.

– På grunn av korona-viruset har vi vært nødt til å sette mange av de aktivitetene vi er så glad i, på vent. Grasrotandelen betyr mye for mange lag og foreninger, og det er med stor glede at vi nå skal betale ut grasrotmidler for de første fire månedene av 2020, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Korona-konsekvenser

Det har vært knyttet spenning til hvilke konsekvenser korona-situasjonen ville få for Grasrotandelen. Vi kan konstatere at summen som utbetales kun er tre millioner kroner lavere enn ved samme utbetaling i fjor. Likevel kan det være lag og foreninger som opplever større nedgang enn andre.

Foreninger med en høy andel sportsspillere blant sine grasrotgivere, vil oppleve en større nedgang enn de som ikke har det. Mangelen på aktiv idrett har naturlig nok gitt stor omsetningsnedgang på Oddsen, og Tippekupongen har vært ute av drift i mange uker. Det slår også ut på Grasrotandelen.

Topp fem i Ytre Ryfylke

STRAND STAAL JØRPELAND IL  kr 143 871
STRAND NORSK FOLKEHJELP STRAND OG FORSAND  kr 97 282
STRAND MIDTBYGDENS IDRETTSLAG  kr 70 021
STRAND FISKÅ IDRETTSFORENING  kr 24 360
STRAND PREIKESTOLEN GOLFKLUBB  kr 24 237

Staal Jørpeland IL er den klart største grasrotmottakeren i Ytre Ryfylke. Blant topp fem finner vi også tre idrettslag, foruten Staal er også Midtbygdens og Fiskå blant de største mottakerne. På femte plass finner vi Preikestolen Golfklubb.

Den i Ytre Ryfylke som fikk nest mest utbetalt for 1.tertial 2020 var Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

Oversikt over mottakere i Strand

STRAND STAAL JØRPELAND IL  kr 143 871
STRAND NORSK FOLKEHJELP STRAND OG FORSAND  kr 97 282
STRAND MIDTBYGDENS IDRETTSLAG  kr 70 021
STRAND FISKÅ IDRETTSFORENING  kr 24 360
STRAND PREIKESTOLEN GOLFKLUBB  kr 24 237
STRAND FJORDHAGEN DRIFT AS  kr 19 033
STRAND STRAND JØRPELAND SPEIDERGRUPPE  kr 18 009
STRAND MØLLEPARKENS VENNER  kr 15 282
STRAND STRAND DART CLUB  kr 13 571
STRAND JØRPELAND SANITETSFORENING  kr 11 427
STRAND VAULALI TRIAL KLUBB  kr 11 308
STRAND STRAND PINSEMENIGHET KLIPPEN  kr 9 196
STRAND TAU DRILL  kr 7 722
STRAND LIVSGLEDE FOR ELDRE STRAND  kr 7 466
STRAND TAU SKOLEKORPS  kr 7 257
STRAND JØRPELAND MUSIKKORPS  kr 4 935
STRAND TAU MUSIKKORPS  kr 4 811
STRAND JØRPELAND PISTOLKLUBB  kr 4 308
STRAND BJØRHEIMSBYGD BYGDELAG  kr 4 201
STRAND STRAND REVYLAG  kr 3 920
STRAND VENNEFOREININGA TIL FREMAD II  kr 3 579
STRAND RYFYLKE VETERANKJØRETØYKLUBB  kr 3 318
STRAND JØRPELAND SKYTTERLAG  kr 3 208
STRAND JØRPELAND SVØMMEKLUBB  kr 2 895
STRAND STRAND MODELLFLY KLUBB  kr 2 787
STRAND KROKHØL INNEBANDYKLUBB  kr 2 523
STRAND STRAND FRISBEE GOLFKLUBB  kr 2 176
STRAND STRAND JEGER OG SPORTSFISKERLAG  kr 1 609
STRAND STRAND SANITETSFORENING  kr 1 582
STRAND STRAND KARATEKLUBB  kr 1 551
STRAND RYFYLKE SYKKELKLUBB  kr 1 446
STRAND STRAND KRISTELIGE JUNIORKORPS  kr 1 411
STRAND JØRPELAND BÅTFORENING  kr 1 348
STRAND STRAND HESTESPORTKLUBB  kr 1 257
STRAND LÆR KIDSA KODING RYFYLKE  kr 976
STRAND STRAND & FORSAND HAGELAG  kr 926
STRAND DRIVHUSETS DIESEL VENNER  kr 704
STRAND TAU TURN  kr 689
STRAND KORNELIUS  kr 642
STRAND RYFYLKE MODELLFLY KLUBB  kr 432
STRAND STRAND FOLKEDANSLAG  kr 299
STRAND JØRPELAND TURN  kr 282
STRAND STRAND JUDOKLUBB  kr 146
STRAND DIABETESFORBUNDET STRAND FORSAND  kr 101
STRAND KVEDNANESET VELFORENING  kr 63
STRAND FORENINGEN ØRNABU  kr 62
STRAND I MAMMAS MAGE  kr 37
STRAND BYGDA 4H  kr 21

Oversikt over mottakere i Hjelmeland

HJELMELAND HJELMELAND IDRETTSLAG  kr 20 529
HJELMELAND JØSENFJORD RUTELAG AL  kr 19 420
HJELMELAND HJELMELAND RØDE KORS  kr 9 204
HJELMELAND ÅRDAL IDRETTSLAG  kr 6 141
HJELMELAND RANDØY IDRETTSLAG  kr 5 057
HJELMELAND UNGDOMSLAGET VON  kr 1 763
HJELMELAND HJELMELAND MÅLLAG  kr 1 521
HJELMELAND HJELMELAND TEATER  kr 1 470
HJELMELAND HJELMELAND SKYTTERLAG  kr 1 301
HJELMELAND JERV 4H  kr 1 264
HJELMELAND JØSNESET UNGDOMSLAG  kr 1 232
HJELMELAND RYGJALJOM  kr 1 019
HJELMELAND JØSENFJORDEN BYGDEUTVAL  kr 917
HJELMELAND LIONS CLUB HJELMELAND  kr 903
HJELMELAND SONS OF NORWAY RYFYLKE LODGE  kr 744
HJELMELAND ÅRDAL BYGDARÅD  kr 712
HJELMELAND JØSNESET HELSELAG  kr 527
HJELMELAND HAGESELSKAPET HJELMELAND  kr 510
HJELMELAND HJELMELAND KUNSTLAG  kr 294
HJELMELAND FISTER BYGDARÅD  kr 101
HJELMELAND SENIORUNIVERSITETET FOR YTRE RYFYLKE  kr 25
HJELMELAND HJELMEN 4H  kr 11

Oversikt over mottakere i gamle Forsand

FORSAND FORSAND IDRETTSLAG  kr 15 529
FORSAND VILLINGUR ISLANDSHEST FORENING  kr 5 065
FORSAND FORSAND JEGER OG FISKERFORENING  kr 1 651
FORSAND HAGAVIK BÅTFORENING  kr 211
FORSAND LANDAPARKENS VENNER  kr 6