AMK ønsker ikke lenger å svare legevakttelefonen til Strand på nattestid

I formannskapet 23.oktober orienterte Adriaan Schönhage, kommunalsjef for helse og omsorg i Strand kommune, om at besvaring av Strands legevakttelefon på nattestid er oppsagt av AMK-sentralen 1. oktober. Kommunen ser nå på flere løsninger for å løse dette innen 01.01.2020.

Plan A er å komme til enighet med Stavanger kommune om å ta en del i den profesjonelle legevakttjenesten deres. Videre har kommunalsjefen to alternativer, plan B-1 som går på å forlenge avtalen med AMK-sentralen et par måneder til for å få bedre tid til å komme frem til en løsning for kommunen og plan B-2 som er å ansette 2 1/2 sykepleier og drifte legevakttelefonen på nattestid selv.

Kommunalsjefen trekker frem den gode kvaliteten på tjenestene til legevaktordningen til Stavanger kommune, og legene våre er positive til at vi har henvendt oss til Stavanger. I følge Schönhage kan legevakttjenesten til Stavanger svare bedre en AMK-sentralen. AMK er flinke på kriser, ulykker og de store tingene, men forkjølte barn, feber og slikt er kanskje ikke AMk sitt spesialområdet, la Schönhage til. Strand kommune har også tidligere vært i dialog med Stavanger kommune om legevaktordning.

Kommunalsjefen sier videre at oppsigelsen kom brått på og at kommunen foreløpig ikke har et klart svar på hvordan denne oppgaven skal organiseres framover. Dette til tross for at kommunen ikke har hatt en skriftlig avtale med AMK Stavanger og at dette har blitt signalisert fra Helse Stavanger før mai at de ikke ønsket å videreføre ordningen etter utgangen av 2019. I oppsigelsen fra AMK påpeker konstituert avdelingssjef for AMK Stavanger, Øyvind Øverland, at det for han bekjent ikke foreligger en skriftlig avtale mellom partene og at han forbeholder seg retten til å fastsette 3 måneders oppsigelsestid.

Schönhage informerte også om at kommunen har planlagt et møte 11.november med Stavanger kommune for å se på mulighetene. Han informerte også om at antallet telefonsamtaler det er snakk om er i 2019 et snitt på 3,4 samtaler pr natt.

 

One Comment

Legg igjen en kommentar