– Jeg er glad for at de dyktige ansatte i barnehagene og på 1.- 4. trinn på barneskolene nå regnes som personell med samfunnsviktige funksjoner. De siste ukene har vist oss hvor viktig ansatte i vår sektor er og med dette kan de konsentrere seg om å starte opp igjen barnehage- og skoletilbudet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

1. – 4. trinn på barneskolen skal åpnes fra 27. april. Fortsatt vil det være en del elever som har behov for hjemmeundervisning og også dette krever ekstra tilrettelegging fra mange lærere. Det vil bli utarbeidet konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å ivareta hensynet til smittevern både for voksne og barn.

Også administrativ ledelse i skoler og barnehager, samt renholdere og annet kritisk driftspersonell er på listen over personell med samfunnsviktige funksjoner.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/ stillinger

  • Ansatte i barnehager og barneskoler (barnetrinnet)
  • Administrativ ledelse i barnehager og barneskoler (barnetrinnet)
  • Kritisk driftspersonell knyttet til barnehager og barneskoler

Se hele oversikten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695881