Åpning av Strand Utstyrslager

I dag kl 12.00 åpnet Strand Utstyrslager dørene for befolkningen. En del utstyr er kommet på plass, men enda så ventes det på leveranse av nytt utstyr. I tillegg skal utstyret som barnevernet disponerer flyttes opp i lokalene i Torghuset.

Heidi Rygh Bowitz i Strand Frivillighetssentral legger ikke skjul på at det har vært krevende dager i forkant av åpningen. Rommet som nå utstyrslageret disponerer har blitt ryddet ut av og nye reoler er montert og satt på plass for å ha orden i alt utstyret, sier hun.

Foto: Strand Utstyrslager

Utstyrslageret blir betjent av biblioteket og frivillighetssentralen i deres åpningstid, mens Daniel Karlsen sørger for betjening på ettermiddag/kveld mandag til fredag.

Åpningstidene til utstyrslageret nå i sommer er mandag til torsdag 10.00-20.00 og fredag 10.00-18.00. Heidi forklarer at åpningstidene nok vil reduseres noe etter sommeren, men hun håper på gode åpningstider året rundt slik at barn og ungdom har mulighet til å låne det de måtte trenge.

Hun forteller videre at det nå fra starten er satt en lånetid på 1 uke, men at dette kan variere fra sesong til sesong og utstyr til utstyr. «Vi må nesten se det litt an hvor stort behovet er og hvor mye utstyr vi har». En av problemstillingene Heidi nevner er når den nye skateparken er på plass. «Da kan det nok være litt kamp om skateboard og sparkesykler så da må nok lånetiden justeres slik at alle som ønsker å låne får mulighet for det innen rimelig tid»

Alle og enhver vet godt at sko, sekker, sparkesykler slites ut av våre håpefulle i raskt tempo. På spørsmål om hva utstyrslageret forventer av slitasje og ødeleggelser sier Heidi «vi forventer helt klart normal slitasje på utstyret, det er bare slik det er. Men i avtalene som foreldre må undertegne for de under 18år så fremgår det at ødelagt utstyr må erstattes. Hva som eventuelt må erstattes og hva som regnes som slitasje blir en skjønnsmessig vurdering vi må ta underveis»

Da kan vi bare gratulere Frivillighetssentralen og Kulturkontoret i Strand Kommune med åpningen av Utstyrslageret.

Bilder av noe av utstyret som er på plass nå.

Sparkesykler
Lakenposer
Tursekker
Fotballer og minimål
Kroketsett
Hjelmer
Stormkjøkken
Tursko str 26-47

Legg igjen en kommentar