Åpningstider i barnehagene i Strand fra 4. mai 2020

Barnehagene viderefører tilbudet med maks 7 timers brukstid og 8 timers åpningstid også i uke 19.

Grunnen til at tilbudet med kortere dager videreføres, er at barnehagene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer. For å organisere dette på en god måte som sikrer stabilitet og forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte, er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset.

Strand kommune vurderer fortløpende barnehagenes åpningstider fram mot sommeren.

Tilbud utenfor redusert åpningstid og brukstid!

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor det som er barnehagens åpningstid i normaldrift, men dette må avtales med den enkelte barnehage.

Det understrekes at dette tilbudet kun gis ved behov.