Arbeider med å etablere frisbeegolfbane ved Preikestolen Basecamp

Utsikt fra utkast over til kurs på bane 13. Foto: Preikestolen Fjellstue / Johannes C Apon

Norwegian Experience er i gang med en prosess med å etablere en frisbeegolfbane ved Preikestolen Basecamp. Går planene i boks blir det kommunens andre frisbeegolfbane og nok et tiltak i en lang rekke andre tiltak for å tiltrekke seg og beholde turister lengre i kommunen.

Det er Preikestolen Fjellstue som eies av Norwegian Experience som er tiltakshaver i prosjektet. Med seg har de også Strand Discgolf Klubb som skal stå for arrangementer og vedlikehold sammen med Norwegian Experience. Ved utforming av banen er det innhentet lokalkompetanse fra AceShop fra Sandnes som er spesialist i anlegg av frisbeegolfbaner og Strand Discgolf Klubb som har god erfaring med drift og vedlikehold av banen på Jørpelandsholmen.

Komplimenterende tilbud som vil skape synergieffekter knyttet til sentrumsutvikling

I dispensasjonssøknaden skrive Johannes C. Apon i Norwegian Experience at frisbeegolf er en lavterskelaktivitet som passer for hele familien, men som óg kan bli en veldig seriøs hobby og idrett for amatører og profesjonelle. Idretten krever ikke dyrt utstyr og er en fantastisk måte å være aktiv i naturen på. Det er en utfordrende, morsom og sosial sport. Idretten er i sterk vekst – i Norge og internasjonalt, og en ny fullverdig 18-hullsbane vil være en stor ny attraksjon for Strand kommune.

På Jørpelandsholmen er det i dag en 12-hulls bane, som Apon mener har satt idretten på kartet i Strand kommune, og har skapt et lokalt miljø og aktivitet i sentrum. De mer ivrige spillerne har nå begynt å se seg etter mer profesjonelle baner å spille på i andre kommuner og regioner. Samtidig mener Apon at banen på Jørpelandsholmen ikke er spektakulær nok til å tiltrekke spillere fra andre kommuner. Han peker på at flere av banene i nabokommunene er meget godt besøkt. En ny bane ved Preikestolen Basecamp vil derfor tiltrekke seg nye besøkende fra nabokommunene.

Foruten at banen vil skape et enda større miljø lokalt vil den nye banen kunne bli en turistattraksjon og en ny idretts- og turneringsarena for tilreisende, noe som vil bidra til helårlige arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Den er et komplimenterende tilbud som vil skape synergieffekter i Strand kommune, sier Apon.

Frisbeegolf fremmer LNF formål og er en helsefremmende aktivitet

Frisbeegolf er en utendørsaktivitet. De aller fleste, om ikke alle, frisbeegolfbaner ligger i parker eller naturområder. Frisbeegolf som idrett får mennesker til å bevege seg og komme ut i naturen, noe som bygger på og forsterker LNF-formålet, mener Apon. Besøkende kan oppleve et naturområde som de ellers neppe ville oppdaget. En frisbeegolfbane kan betraktes som et helsefremmende tiltak for alle som bruker banen, ikke minst som et tilbud for lokalbefolkningen.

Ved banens utforming er det tatt hensyn til naturen, øvrige brukere, nabohytter og sikkerhet. Etablering av en frisbeegolfbane medfører små og reverserbare tiltak, samtidig som banen kan forsterke LNF-formålet i området.

Den totale utformingen og beliggenheten vil gjøre «Preikestolen Disc Golf Course» til den mest spektakulære og samtidig mest inkluderende banen i regionen, om ikke hele Norge. Den vil være attraktivt for lokalbefolkningen, nybegynnere og barnefamilier. Den vil være et ekstra tilbud for eksisterende og nye trafikkstrømmer til Preikestolen og Preikestolen Basecamp, og bidra til at disse tilbringe mer tid i området.

Både handelsforeningen og Strand Discgolf Klubb er positive til etableringen

I dispensasjonssøknaden har Preikestolen Fjellstue fått tilbakemeldinger fra blant annet Strand Discgolf Klubb og Handelsforeningen.

Tord Mamre, styreleder i Strand Discgolf Klubb, skriver at banen på Jørpelandsholmen er en bra bane og at den har bidratt til å engasjere folk i idretten. Den har også bidratt stert til et voksende lokalmiljø innen frisbeegolf som er en idretten i rask vekst både nasjonalt og internasjonalt. Frisbeegolfbanen på Jørpelandsholmen har etter hvert blitt svært godt besøkt. Samtidig er den litt kort og enkel for viderekomne. Strand Discgolf Klubb ser at flere av spillerne nå må reise til Sandnes/Stavanger, og andre steder, for å finne større utfordringer. Samtidig i og med at banen på Jørpelandsholmen er for kort og enkel så tiltrekker den seg ikke mye folk fra andre steder enn lokalt, uttaler Tord Mamre, styreleder i Strand Discgolf Klubb.

For å bygge videre på suksesshistorien som Jørpelandsholmen er, og skape enda mer aktivitet og synergieffekter, ser vi derfor på en ny bane som en meget kjekk og til dels nødvendig supplering til eksisterende bane. Strand kommune har etter hvert blitt kjent for å satse på en rekke nye utendørsaktiviteter, og kan med dette initiativet styrke den merkevaren, og bli et kjent og foretrukket sted å besøke innen frisbeegolfmiljøet, og tilreisende som har lyst til å prøve denne aktiviteten.

Ettersom klubben er blitt inkludert i bygging av ny bane, ser vi det slik at banene ikke vil konkurrere mot hverandre, men heller supplere hverandre. Lokalt vil synergieffektene mellom 2 ulike baner føre til å beholde engasjementet og aktivitetsnivået i lokalmiljøet, avslutter Mamre.

Sentrumsleder Elin Aasheim Rossemyr skriver at nye aktiviteter i kommunen er positivt. Det er et stort lokalt frisbeegolfmiljø i tillegg til flere gjester som har denne hobbyen. At tilbudet nå kan utvides ser handelsforeningen på som positivt. Hun tror også at de sammen kan dra nytte av hverandre. Vi ser på mangfold av aktiviteter både som positivt for å stimulere gjester og lokalbefolkning til å handle og bruke Strand kommune mer.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt