Arbeiderpartiet med grunngitt spørsmål om matkvaliteten på Jonsokberget

Etter mye omtale i media om kvaliteten på maten på Jonsokberget vil Arvid Håheim i Arbeiderpartiet ha svar hva brukerundersøkelsen som ble gjort viser.

I en uformell spørreundersøkelse svarte 24 av 25 beboere på Jonsokberget at maten var «grufull» og at flere hadde begynt å kjøpe ferdigretter fra Fjordland istedenfor.

Les det grunngitte spørsmålet her

MISNØYE MED MATEN PÅ JONSOKBERGET

I et stort oppslag i Strandbuen for kort tid siden ble det vist til at beboerne på Jonsokberget var svært misfornøydemed den maten som blir servert. I en uformell spørreundersøkelse svarte 24 av 25 at maten var «grufull» og at flere hadde begynt å kjøpe Fjordland istedenfor.

Maten er selvsagt en viktig del av det å kunne ha en god tilværelse både på Jonsokberget og for øvrig på andre institusjoner. Det er derfor trist å registrere at så mange svarer negativtpåom de er fornøyd med maten på Jonsokberget.

Arbeiderpartiet er kjent med at det nå omsider er satt i gang en brukerundersøkelse blant beboerne for å få en god oversikt over hvor fornøyde/misfornøyde beboerne er. Ut fra de opplysningene vi har fått skulle brukerundersøkelsen være ferdig i god tid før møtet i levekårsutvalget den 15.9.20 og vi har derfor følgende spørsmål til lederen i levekårsutvalget:

Hva viser brukerundersøkelsen om hvor fornøyde/misfornøyde brukene er med maten på Jonsokberget?

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt