Arbeiderpartiet ønsker svar om stengte dagsentre

I levekårsutvalget tirsdag neste uke ønsker Arveid Håheim i Arbeiderpartiet svar om stengte dagsentre.

På grunn av koronapandemien har dagsentrene, et tilbud til hjemmeboende eldre med behov for tilsyn og hjelp, vært stengt. Det er en uheldig situasjon som kan medføre større behov for faste omsorgsplasser på Jonsokberget og Tautunet, sier Håheim.

Les det grunngitte spørsmålet her

STENGTE DAGSENTRE

Dagsentrene har nå vært stengt i lang tid som følge av koronasituasjonen. Dagsentrene er et tilbud til hjemmeboende eldre med behov for tilsyn og hjelp og som er svært godt mottatt av brukerne. Det er derfor uheldig at tilbudet er stengt inntil videre. Ikke er dette uheldig bare for brukerne, men også for pårørende som har behov for den avlastningen dagsentrene gir og som gjør det mulig å ha brukerne boende hjemme. Det er grunn til å anta at dersom dagens situasjon blir av lengre varighet, vil dette føre til et større behov for faste omsorgsplasser på Jonsokberget og Tautunet.

Ut fra den situasjonen som har oppstått, har Arbeiderpartiet følgende spørsmål til lederen av levekårsutvalget:

Hva blir gjort for å avbøte på den uheldige situasjonen de stengte dagsentrene medfører?