Arbeidsledigheten fortsetter å falle i Ryfylke

I august er det 22 færre helt arbeidsledige i Strand, en nedgang på sirka 9% fra forrige måned. Selv om arbeidsledigheten fremdeles er høy fortsetter den nedover slik som de fleste andre kommuner i Rogaland.

I august ble tallet på helt arbeidsledige redusert med over 1000 personer i Rogaland totalt. – På tross av stor usikkerhet i arbeidsmarkedet, fortsetter arbeidsledigheten å falle, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Kommunene i Rogaland med høyst arbeidsledighet her Sola kommune med 5,2 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid. Stavanger kommune har en arbeidsledighet på 5,1 prosent mens det i Sandnes er arbeidsledighet på 5,0 prosent.

Lund, Bokn og Sauda kommune har lavest arbeidsledighet med henholdsvis 1,9 prosent, 2,0 prosent og 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i Ytre Ryfylke

I Strand kommune har også arbeidsledigheten gått ned, men er fremdeles høyere en de øvrige Ryfylkekommunene. Andelen helt ledige er nå 3,4% av arbeidsstyrken mot 3,8% forrige måned. Det betyr at 22 flere personer er helt eller delvis tilbake i arbeid den siste måneden. Dette er for øvrig godt under gjennomsnittet i Rogaland.

Andelen delvis ledige har gått fra 2,7% til 2,6% som betyr en reduksjon på 4 personer som er delvis arbeidsledige.

I Hjelmeland kommune er det en marginal reduksjon i helt arbeidsledige den siste måneden. Andelen helt ledige er nå 2,6% av arbeidsstyrken mot 2,7% forrige måned. Det betyr at 1 person er helt eller delvis tilbake i arbeid i Hjelmeland den siste måneden.

Andelen delvis ledige har også gått ned den siste måneden fra 1,7% i juli til 1,3% i august.

19.319 arbeidssøkere i Rogaland

19.319 personer er ved utgangen av august registrert som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. 11 419 personer er helt uten arbeid i fylket. Det utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er 4,3 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid. 7 289 personer rapporterer at de er delvis uten arbeid, noe som er på samme nivå som forrige måned, og utgjør 2,8 prosent. Landsgjennomsnittet er 3,0 prosent.

– Siden begynnelsen av april har arbeidsledigheten falt jevt og trutt gjennom hele våren og sommeren. Det er gledelig at vi ser samme utvikling i august. Det vil likevel ta lang tid før vi er tilbake på samme arbeidsledighetsnivå som før koronaviruset rammet arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

Ber folk vurdere utdanning

Arbeidsledigheten faller i de fleste aldersgruppene i august, sammenlignet med forrige måned. Det er fremdeles høyst arbeidsledighet blant de under 30 år, med 6,0 prosent i aldersgruppen 20-24 år og 5,9 prosent blant de mellom 25 og 29 år. NAV-direktøren har en klar oppfordring til arbeidssøkere i alle aldersgrupper.

– Vurder muligheten for kompetanseheving eller mer utdanning. Nå er det mulig å kombinere utdanning og dagpenger ut 2020. Mer utdanning er en investering i framtiden og gjør at en står bedre rustet på arbeidsmarkedet. Rogaland Fylkeskommune vil i løpet av høsten øke tilbudet om voksenopplæring for arbeidsledige og permitterte, slik at en får muligheten til å fullføre videregående opplæring, seier Haftorsen.