Arbeidsledigheten i Ryfylke i april

Arbeidsledigheten holder seg på et svært høyt nivå. De siste ukene har vi sett en nedgang blant de helt uten arbeid, men vi ser en økning blant personer som er delvis arbeidsledige. – Tallene viser at vi kan ha passert arbeidsledighetstoppen, men mange bedrifter i Rogaland opplever stor usikkerhet for øyeblikket, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Framdeles er det slik at majoriteten av arbeidssøkerne er permitterte fra jobbene sine og vi forventer at mange kan gå tilbake til jobbene sine i ukene som kommer. Likevel tror vi at arbeidsledigheten vil holde seg på et høyt nivå i tiden som kommer, sier Haftorsen.

Høyest arbeidsledighet i Strand

Helt arbeidsledige personer i Strand kommune er på 7,6% for april. Dette er en økning på 221% fra april i 2019. Mens arbeidsledige på tiltak har gått ned 11% til 0,5% av arbeidsstyrken. Brutto arbeidsledigheten er dermed på 8,1% noe som er under snittet i Rogaland som for april ligger på 9,2%.

I Hjelmeland kommune er 5,7% av arbeidsstyrken helt ledige mens ingen er på tiltak. Arbeidsledigheten i Hjelmeland har økt med 464% fra april i 2019, noe som er nest mest økning i Ryfylke.

Suldal kommune har 4,4% av arbeidsstyrken helt arbeidsledige, og også Suldal har ingen personer på tiltak. Arbeidsledigheten i Suldal har steget mest av alle Ryfylke kommunene med 521% fra april i 2019.

Sauda kommune har hatt lik økning som Strand med 221% økning i helt arbeidsledige siden april i 2019. Personer som er helt arbeidsledige i Sauda er nå på 4,6% av arbeidsstyrken. Sauda har også 0,3% av arbeidsstyrken på tiltak noe som er en økning på 40% fra april i 2019.

Arbeidsmarknaden i Rogaland. April 2020

Nøkkeltall april 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 22 658 (8,9%)
Arbeidsretta tiltak 847 (0,3%)
Bruttoarbeidsløyse** 23 505 (9,2%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 6 781
Langtids-arbeidssøkjarar (26 veker eller meir) 3 313
Delvis arbeidslause 11 855 (4,7%)
Utlyste stillingar 1 631