Arbeidsledigheten i Strand kommune fortsetter å falle

I september har det blitt over 1 600 færre personer helt uten arbeid i fylket. For Strand kommune peker også pilene nedover med 13 færre bare de siste to ukene av september. Ved utgangen av september var 185 personer helt uten arbeid i Strand. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra NAV.

Arbeidsledigheten for Rogaland er på 3,8 prosent mens for landet er arbeidsledigheten på 3,7 prosent. Bruttoarbeidsledigheten, som inkluderer helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 4,1 prosent i Rogaland mot 3,4 prosent i Strand.

– Gjennom hele september har vi sett en positiv utvikling i arbeidsledigheten i fylket. Mange bransjer opplever stor usikkerhet, men nedgangen indikerer også at det er god aktivitet i flere næringer, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Fall i Strand, mens Hjelmeland har fått en liten økning

I Strand kommune er det ved utgangen av september registrert 185 personer som er helt ledige, noe som gir en andel av arbeidsstyrken på 2,8%. Dette er en reduksjon fra 3,0% bare tilbake til 15.september. Andelen delvis ledige ved utgangen av september er 201 personer noe som også er en reduksjon fra 15.september. De siste to ukene er det altså registrert 10 færre personer registrert som delvis ledige hos NAV.

  • I januar var andelen helt arbeidsledige på 3% og totalt 193 personer. Men derimot var andelen delvis ledige betraktelig lavere da mot antallet nå.

I Hjelmeland kommune stiger arbeidsledigheten noe, og andelen helt ledige er nå på 2,8% mot 2,4% bare to uker siden. Og andelen delvis ledige hatt en liten reduksjon fra 1,9% til 1,6% de siste to ukene. Totalt er 37 personer helt uten arbeid i Hjelmeland mens 22 personer er delvis uten arbeid. Det er per september ingen arbeidssøkere på tiltak.

Bokn, Suldal og Sauda har lavest arbeidsledighet med henholdsvis 0,9 prosent, 1,7 prosent og 1,8 prosent.

Reiselivsnæringen hardt rammet i Rogaland

Blant personer helt uten arbeid er det nedgang eller stabilt innenfor alle yrkesgrupper.

– Reiseliv og transport har siden starten av koronapandemien vært hardest rammet. Det er de framdeles, med cirka 1 200 helt uten arbeid i denne yrkesgruppen. Industriarbeid, bygg- og anlegg og butikk og salgsarbeid er også yrkesgrupper med høy arbeidsledighet, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. September 2020

Nøkkeltal September 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 9 759 (3,8%)
Arbeidsretta tiltak 836 (0,3%)
Bruttoarbeidsløyse** 10 595 (4,1%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 2 742 (4,4%)
Langtids-arbeidssøkarar(26 veker eller meir) 5 285 (2,1%)
Delvis utan arbeid 7 138 (2,8%)
Utlyste stillingar 3 311

 

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt