Arbeidsledigheten i Strand øker

I en pressemelding fra NAV Rogaland på fredag går det frem at arbeidsledigheten i Rogaland går nedover. Ikke siden september 2014 har arbeidsledigheten i Rogaland vært like lav som i november 2019, forteller Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Ved utgangen av november var 5 420 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med november 2018. Sammenlignet med november 2018 er det en reduksjon i arbeidsledigheten for alle aldersgrupper.  Det er også gledelig at arbeidsledigheten går mest ned for de som har vært arbeidsledige i 26 uker eller mer, seier Haftorsen.

I Strand øker derimot arbeidsledigheten i november 2019 sammenlignet med november 2018. Strand er blant kommunene i Rogaland med høyest arbeidsledighet, på 2,5%. Totalt er det 163 arbeidsledige i Strand kommune. En oppgang på 14 personer fra november 2018. I Strand er det derimot en sterk reduksjon i antall arbeidssøkere på tiltak, med en reduksjon på 23%.

Suldal kommune er den kommunen i Rogaland med størst vekst i arbeidsledigheten. Her har arbeidsledigheten økt med 109% fra november 2018. Dette er en økning fra 11 i november 2018 til 23 arbeidsledige i november 2019. Men enda ligger kommunen midt på treet med en arbeidsledighet på 1,2% samlet sett.

Bedre forhold ellers i Ryfylke
I Forsand er det 1,2% arbeidsledighet en nedgang på 46% fra november i 2018. Andelen på tiltak er nede på 0,7% av de arbeidssøkende. Hjelmeland har 1,5% arbeidsledighet en reduksjon på 30% fra november 2018. I Hjelmeland er også kun 0,4% av de arbeidsledige på tiltak.

Arbeidsmarknaden i Rogaland. November 2018 samanlikna med november 2019:

Nøkkeltal i Rogaland November 2018 November 2019
Heilt utan arbeid 16 – 67 år  6 108 (2,4%)  5 420 (2,1%)
Arbeidsretta tiltak  1 711 (0,7%)  1 000 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse**  7 819 (3,1%)  6 420 (2,5%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år  1 656  1 464
Langtids-arbeidssøkjarar
(26 veker eller meir)
 2 994  2 427
Delvis ledige  2 921 (1,2%)  2 359 (0,9%)
Utlyste stillingar  2 864  2 730