Arkeologisk museum låner ut gjenstander funnet i Strand

Nye gjenstander i utstillingen på Strand Bygdemuseum Breidablikk utlånt av Arkeologisk museum.

Fredag var arkeolog Håkon Reiersen fra Arkeologisk Museum på Strand Bygdemuseum Breidablikk på Tau. Ærende var å lånt ut noen arkeologiske gjenstander som er fra Strand kommune.

Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS

Gjenstandene er fra hele fortiden som pilspisser fra steinalderen, flintdolk fra bronsealderen, kvernstein, spinnehjul, spyd og øks fra jernalderen, og en kam fra middelalderen.

Håkon Reiersen viser frem en av gjenstandene til kultursjef Trond Ole Paulsen og historiker Snorre Walde. Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS

Både kultursjef Trond Ole Paulsen og historiker Snorre Walde, begge i styret for Strand Bygdemuseum Breidablikk, er svært glade for å ha de lokale gjenstandene på utlån i lokalmiljøet.

Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS
Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS
Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS
Foto: Ellen Hagen, Arkeologisk museum, UiS