Arkivdykk: Aktivitetsparken på Jørpeland

29.november kan det bli åpning av aktivitetsparken i Jørpeland sentrum. Dette går frem av fremdriftsplanen i utlysningen kommunen har gjort i forbindelse med skateparken.

(Som mange har fått med seg, ble arbeidet med aktivitetsparken stoppet og åpning utsatt til februar/mars pga uventet kaldere vær)

29.november kan altså den drøyt 2000kvm store aktivitetsparken i Jørpeland sentrum åpne. I parken er det planlagt en 721kvm stor pumptrack, 811kvm stor skatepark, 219kvm klatreanlegg og 134kvm stort parkour område. Prosjektet har en budsjettramme på 6,8 millioner og byggingen er planlagt startet allerede 2.september. På drøyt 3 måneder skal altså området ved siden av Jørpeland Barnehage i Esperantovegen gjøres om til et aktivitetseldorado.

Skisse: Norconsult

I følge anbudsutlysningen skal det også lages tak over hele eller deler av skatepark området. I spørsmålene som stilles av potensielle tilbydere fremgår det at kommunen ønsker et tak lignende det på Florø Skatepark (se bilde). Så får vi håpe kommunen legger til rette for god belysning i og med at parken åpner i slutten av november.

Skisse Florø Skatepark: Betongpark

Aktivitetsparken ligger også kun et steinkast fra Torghuset hvor kommunen i sommer åpnet Utstyrslager som blant annet låner ut skateboard og sparkesykler.

Dette blir helt klart et aktivitetsløft for hele kommunen som sådan. Og med bowl-anlegget i Superparken på Tau er forholdene lagt godt til rette for at barn og unge i kommunen kan drive med annen sport en fotball og håndball.

Legg igjen en kommentar