Arkivdykk: I november 2019 åpnet Jobb for Livet i Jørpeland sentrum

I november 2019 åpnet Jobb for Livet butikk og kafé i de gamle lokalene til Centrum Interiør i Jørpeland sentrum. Her kan du få et gjenblikk av åpningsdagen.

Jobb for Livet AS er et samarbeid mellom det offentlige og private. I spissen står ruskoordinator Jeanette Litlatun Fossmark. Samarbeid har blitt til mellom Strand kommune, NAV og tre lokale næringslivsaktører.

Ikke uventet er dette Jan Jansen gjennom Jansen Invest AS, Rasmus Nordbø gjennom Brødrene Nordbø AS og Ola Soppeland gjennom selskapet Auto Holding AS.

Selv skal ikke trioen tjene noe på prosjektet. Skulle det bli overskudd går dette tilbake til driften, og dersom det avvikles skal overskuddet gå til kommunale prosjekter rettet mot rus og psykisk helse.

Butikken og kafeen er et sosialt entreprenørskap som skal forhindre utenforskap. Litlatun har også med seg Jeanette Mari Nylund som er arbeidsleder ved Akora og Line Brekke som er arbeidsleder ved Stasjonen. Akora og Stasjonen er et lavterskel arbeidsrettet aktivitetstilbud i regi av Strand kommune og NAV.

Under snorklippingen var det varaordfører Bjørn Aril Veland fikk æren av å klippe snoren for å markere den offisielle åpningen av virksomheten. Også et 20-talls andre hadde møtt opp for å overvære den offisielle åpningen.

Varaordføreren snakket opp prosjektet og hadde gledet seg lenge til åpningen. Dette er noe alle vil nyte godt av enten de senere vil ut i vanlig arbeid eller ikke, sa Veland.

Også Jeanette Mari Nylund hadde en lang tale og roset alle involverte i prosessen. Uten gode arbeidsjern og enkeltpersoner hadde dette ikke vært mulig. Allerede kl 06.00 på åpningsdagen var folk på Akora igang med baking av bakst til åpningen av kafeen.

Se bilder fra åpningen og i lokalet

Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke