Åtte testet gjennom helgen i Strand

Koronaoversikten til Strand kommune ble oppdatert mandag morgen, og viser at det også siden fredag er testet flere personer.

Oversikten viser at tallet på smittede i kommunen mandag fremdeles er på 13 personer og det er registrert ét dødsfall. Antallet testede personer har økt med 8 til 293.

▪ Les også: 17 testet for korona siden onsdag i Strand

På landsbasis viser oversikten mandag morgen at tallet på døde er oppe i 220 personer totalt, en økning på 2 dødsfall siden fredag. Antall smittede er oppe i 8105 personer. Tallet på testede personer i Norge er ikke oppdatert mandag morgen og er enda på 195.921.

På verdensbasis er tallet på smittede oppe i 4.127.332 og antall døde 283.288. På topp over antall smittede er enda USA med totalt 1.332.200, dette er 1.104.800 flere smittede en Spania som har 227.400 smittede. Etter disse to følger Russland, Storbritannia, Italia, Frankrike, Tyskland, Brasil og Tyrkia.

One Comment

Comments are closed.