Avlyser alle skriftlige eksamener på ungdoms- og videregående skole

I et brev til Strand kommune i slutten av mars avlyser Utdanningadirektoratet alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole på grunn av koronasituasjonen.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses, opplyses det om.

Regjering vil videre vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen for videregående skole. Men en beslutning om dette vil trolig ikke komme før etter påske.

Utdanningsdirektoratet ber nå lærerne om å prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig, presiseres det.

Legg igjen en kommentar