Avsløring: Villmannskjøring med buss setter andres liv i fare

Illustrasjonsbilde. Foto: iRyfylke

iRyfylke kan avsløre at over 90% av bussene i Strand bryter fartsgrensen, og fartsoverskridelsene er ekstra store i tettbygde strøk på Jørpeland og Tau. I en kartlegging av farten til bussene i Strand kommune kommer det frem at på enkelte strekninger brytes fartsgrensen med så mye som 70%.

I en lengre periode er fartsbevegelsen til bussene i Strand kartlagt via Kolumbus sitt eget sanntidssystem. Funnene er urovekkende.

Sanntidssystemet mottar data fra sensorer i bussene og beregner fortløpende hvordan bussene ligger an i forhold til de forskjellige holdeplassene langs ruten. Ut fra disse beregningene lager systemet en prognose for når bussen går fra forskjellige holdeplass. Ved bruk av sanntids-appen får du prognosene direkte på din mobil, pc eller nettbrett. (kilde: Kolumbus)

Store fartsoverskridelser i tettbygde strøk

Ved hjelp av datafangst fra Kolumbus sitt eget sanntidssystem er hastigheten til bussene i Strand kartlagt over en periode på nesten 2 måneder. Funnene viser at 99% av alle bussene bryter fartsgrensen i Strand, og at dermed kun 1% av bussene holder fartsgrensen. Hvor mye over fartsgrensen bussene kjører varierer, men andelen som kjører over 30% raskere enn fartsgrensen er nærmest tilsvarende den andelen som kjører under 30% raskere en fartsgrensen.

Områdene som er kartlagt er:

  • Hellandsvegen (mellom Fjeldebakkane og Bedehuset)
  • Førlandsvegen (mellom Dalavegen og Førlandsringen)
  • Ryfylkevegen (v/Håbakk)
  • Fiskåvegen (mellom Tau sentrum og Nordmarka)
  • Ryfylkevegen (v/Målandsdalen i Hjelmeland)

I 30-sonen i Førlandsvegen på Jørpeland kjører i snitt 46% av alle bussene over 40 km/t. Av over 3000 registrerte busser kjørte bare 26 under eller på fartsgrensen.

Perioden 01.04-15.05
Fart Antall %
Over 30 km/t 293 9 %
Over 35 km/t 1378 44 %
Over 40 km/t 1148 37 %
Over 45 km/t 254 8 %
Over 50 km/t 42 1 %
Aldri over 26 1 %
3141 100 %
Grafikk over Dalavegen og Førlandsvegen opp til Førlandsringen viser fartspunkter til en spesifikk buss.

I grafikken over kan en se registreringene på en buss fra begynnelsen av Dalavegen, og videre inn på Førlandsvegen på Jørpeland. Like før Fiolvegen, hvor bussen også har vikeplikt fra høyre, er farten oppe i 50,3 km/t. Dette i en 30-sone, gjennom tettbygd strøk, med en fotballbane langs veien og stikkveier med vikeplikt.

iRyfylke kan avkrefte at dette er noe som skjer enkeltvis. Dataene nettavisen sitter på viser at fartaoverskridelsene er gjentakende i alle de kartlagte områdene.

Ser ikke alvorlig på informasjonen, men vil ta det med videre til operatøren

Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, forteller at de tar sikkerhet svært alvorlig og vil ta denne saken opp med operatøren.

Den viktigste oppgaven til sjåfører og mannskap er å få passasjerene trygt fram. Sikkerhet er alltid førsteprioritet. Sjåførene får grundig opplæring og følges jevnlig opp når det kommer til trafikksikkerhet, legger Tostensen til.

Våre systemer er ikke laget for, og skal heller ikke overvåke trafikken, det er det kun politiet som har mandat til å gjøre, mener Tostensen.

Med sanntidsdata beregner vi bussens ankomsttid ut ifra bussens posisjon, gjenværende strekning, beregnet rutetid og historiske kjøretider, men bruker ikke hastigheten til å beregne dette. Disse dataene er derfor ikke kvalitetssikret, hevder Tostensen.

Vi vil likevel bruke denne informasjon i det videre arbeidet med trafikksikkerhetstiltak i samtaler med vår operatør, avslutter Tostensen.