Badevannskvalitet i Strand kommune

Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgevågen og Vostervatnet.

Grenseverdier for TKB, termotolerante koliforme bakterier, kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god. (<: Mindre enn.  >: Større enn.)

Resultat fra prøver 29. juni 2020:

SJØ

Norlys: 20
Barkavika: 30
Kuvika: 290
Strandastøa: 10
Tøgjevågen: 60

FERSKVANN

Revsvatnet: <10
Loen på Tau: 30
Holtakrossen: 10
Vostervatnet: 20