Barneskolen tilbake i gult nivå i Strand

Fra og med mandag går barneskolen i Strand kommune tilbake til gult nivå, melder Strand kommune fredag ettermiddag. Se forskjellen på rødt og gult nivå lengre nede.

På grunn av smittesituasjonen i kommunen går barneskolene tilbake til gult nivå fra og med mandag 18. januar. Ungdomsskolene er i tråd med nasjonale føringer på rødt nivå til og med tirsdag 19. januar.

Ryfylke læringssenter har rødt nivå frem til 5. februar, opplyser Strand kommune.

Trafikklysmodell for barneskolen – Gult nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort*
  Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser
  Trinnvise kohorter* på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt

* Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. Størrelsen på kohorten og andre kontaktreduserende tiltak vil avhenge av situasjonen i samfunnet.

Kilde: Utdanningsdirektoratet