Ber Strand kommune stoppe eller endre kunstprosjektet i flerbrukshallen

Illustrasjon: Backe Rogaland

I et åpent brev til kultursjef Trond Ole Paulsen ber styreleder Ebba Moi og nestleder Stian Ådlandsvik i Norsk Billedhoggerforening og Ingeborg Kvame i Bildende kunstneres forening Rogaland at kunstprosjektet i flerbrukshallen på Jørpeland stoppes eller endres.

For i overkant av én uke siden skrev iRyfylke en artikkel om at kunstprosjektet i flerbrukshallen inneholdt flere feil og mangler etter at kunstutvalget i Strand kommune utlyste en åpen konkurranse om et street art-prosjekt. Her gikk vi grundig gjennom det som vi mener er grove feil og mangler i utlysningen og konkurransedokumentene. I forkant av dette ble det også kjent at Senterpartiet i førstkommende levekårsutvalg ønsker svar på flere spørsmål rundt gjennomføringen av kunstprosjektet i flerbrukshallen.

I jakten på svar fra bransjen ble vi fra KORO, Kunst i offentlige rom, tipset om å ta kontakt med styreleder i NBF, Ebba Moi. Hun ble overrasket over hvordan konkurransen ble gjennomført å ville også engasjere BKFR. Resultatet ende fredag 4.september i et åpent brev til leder av kunstutvalget og kultursjef Trond Ole Paulsen.

Moi forteller iRyfylke at det etter hennes oppfatning absolutt ikke er god nok kompetanse til å gjøre en god kunstfaglig vurdering av kunstnere eller kunstverk. Det er heller ikke første gang Ebba Moi engasjerer seg i kunstprosjekter. Tidligere i år kritisert hun og NBF i et brev til Arendal kommune en åpen konkurranse. Paradoksalt var kunstinstallasjonen til Agder kunstsenter som eies av Norske Billedkunstnere-Agder. Men her tok de kritikken til etterretning og trakk den åpne konkurransen og laget en åpen prekvalifisering hvor de plukket kunstnere som fikk betalt for skissearbeid.

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon og kunstfaglig kompetansesenter for skulptur. Et av satsningsområdene til NBF er å styrke kunstnernes mulighet til fri innsendelse til prekvalifiseringer ved anskaffelse av kunst i offentlige rom.

Ber om at det inviteres kunstfaglig kompetanse i juryen

I det åpne brevet stiller Norsk Billedhoggerforening og Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) seg kritisk til den åpne konkurransen og ber Strand kommune om enten å endre utlysningen eller å trekke den som den står nå. Videre ber kunstorganisasjonene om at det inviteres inn en kunstfaglig person til kunstkomiteen, i tillegg til å endre utlysningen til å være en åpen prekvalifisering.

I brevet skriver organisasjonene at de sterkt anbefaler at det i enhver kunstnerisk komité eller jury oppnevnes et kunstfaglig medlem, det vil si fagfellevurdering. Dette for å kvalitetssikre både valg av verk, men også hvordan kunsten implementeres i byggeprosessen, slik at plassering og prosesser blir ryddige og sikrer at kunstneren faktisk får tid til å lage kunst. Dette er også noe som er påpekt i tidligere artikler i nettavisen hvorpå kravet til kunstnerisk kvalitet ikke kan tilstrebes uten kunstfaglig kompetanse i kunstutvalget.

Kritisk til at kunstnerne ikke får betalt for arbeidet

Kunstnerorganisasjonene mener at kommunen bør endre konkurransen til en åpen prekvalifisering som innebærer fri innsendelse hvor oppdragsgiver åpent ber kunstnere å melde sin interesse til oppdraget gjennom å vise til tidligere arbeider og kompetanse. Kunstutvalget kan deretter finne, basert på innsendt materiale, kandidater enten til direkte oppdrag eller til en lukket konkurranse hvor disse da får betalt for å utvikle en skisse.

Det kunstorganisasjonene er kritisk til med en åpne konkurranser er at dette fort krever et par ukers aktiv jobb fra kunstnernes side, for ikke å snakke om kostnadene for materialer til modell samt timene konsulenter jobber sammen med kunstneren.

  • Vi ser konturene av et massivt tapsprosjekt for alle kunstnere som deltar i deres åpne konkurranse, og vi mener at Strand kommune må stå solidarisk med kunstnerne i dette og ber derfor kommunen om å trekke konkurransen slik den står i dag..

Videre mener kunstorganisasjonene at å invitere til en åpen konkurranse på slike premisser, er Strand kommune med på å utnytte kunstneres tid og ressurser, og den prekære situasjonen kunstnere lever og arbeider i. Noen vil hevde at en åpen konkurranse kan gi unge og uetablerte kunstnere mulighet til å vise seg frem. Men unge og uetablerte kunstnere er kanskje de som har dårligst utgangspunkt for å la annen potensielt inntektsgivende jobb finansiere uker med arbeid for andre. Inntekter fra offentlige oppdrag utgjør en betydelig del av det økonomiske grunnlaget til kunstnere i Norge.

NBFs standpunkt er derfor klart: Kunstnere skal ikke arbeide gratis, hverken tidlig eller sent i karrieren. Vi mener heller at en jury må vise seg kompetent til, ut i fra en innsendt portfolio, å velge enten én kunstner til oppdraget, eller en gruppe til honorert lukket konkurranse.

Leder av kunstutvalget og kultursjef i Strand kommune, Trond Ole Paulsen har ikke svart på nettavisen iRyfylke sin henvendelse fredag ettermiddag.