Billettering på ferjene gjenopptas fra i dag

Som et tiltak for å hindre spredning av korona-smitte ble all manuell billettering på riksvegferjene stanset søndag 15. mars, og flere fylker gjorde det samme. Fra og med mandag 6. april gjenopptas billetteringen.

Dette vil kunne skje på ulike måter, men fellesnevneren i alle tilfeller er at det ikke billetteres manuelt og at det vil være gratis å reise for passasjerer. Dette gjelder både de som er passasjerer i et kjøretøy og de som kommer til ferjekaien på andre måter.

På ferjesambandene som allerede bruker AutoPASS-brikker vil ikke trafikantene oppdage noen praktisk forskjell. På øvrige ferjesamband vil bilens kjennemerke bli registrert med kameraregistrering, eller skriftlig av billettøren.

Trafikanter som har en rabattavtale med AutoPASS for ferje eller et bompengeselskap vil få rabattene sine i henhold til disse avtalene. De av trafikantene som ikke har en rabattavtale vil få en faktura i posten for det reisen koster, uten påslag av fakturagebyr.

Det er Stortinget som har godkjent denne ordningen ved at det er gitt hjemmel til å behandle nødvendige persondata i en midlertidig forskrift om billettering på ferje.

For mer informasjon om dette se www.autopassferje.no

På riksvegferjesambandene Molde – Vestnes, Halsa – Kanestraum, Hjelmeland – Nesvik – Skipavik og Lavik – Oppedal vil AutoPASS-regulativet for ferjetakster bli tatt i bruk fra mandag 6.april og inntil videre.

Stortinget har fattet vedtak om at billettprisene på riksvegferjer skal reduseres. Flere fylker har fattet tilsvarende vedtak. Dette medfører at prisene på ferjereisene vil være andre enn de trafikantene er vant til. Siden det er kort tid fra vedtak til iverksettelse av tiltaket er det ikke sikkert at alle prislister er oppdatert i tide, men reisen vil bli belastet med riktig pris i forhold til den aktuelle takstmyndighetens vedtak. Vi ber om forståelse for dette.

Dette gjelder både de trafikanter som har en rabattavtale, og de som ikke har det.

Legg igjen en kommentar