Biltrafikken på Jørpeland, har kommunen en plan?

For en del år tilbake ble Nedre Barkvedveg stengt for gjennomkjøring. Den gangen begrunnet politikerne dette med et ønske om å redusere trafikken i Barkvedkrossen. Nå er det sendt inn underskriftsliste av beboerne i Åvegen til kommunen med anmodning om å stenge veien for gjennomkjøring. Beboerne peker på et økende trafikkantall hvor majoriteten er gjennomkjøringer mellom riksveien og Nedre Barkvedveg.

Et vanlig hverdagsbilde i Åvegen kan se slik ut med biler parkert på begge sider av veien.

Dersom Åvegen skulle bli stengt for gjennomkjøring, er alternativene mellom Nedre Barkvedveg og riksveien få. Trafikken vil da antakelig gå gjennom sentrumsgata eller delvis Dir.Paulsonsgate/Dir.Sæthersgate.

Her er normalt Nedre Barkvedveg stengt for gjennomkjøring. På dette tidspunktet er det åpnet i forbindelse med gravearbeidet som pågår i gata.

For ikke lenge siden kom en ny sak frem i dagens lys igjen. Nemlig gågate i Jørpeland sentrum. Politikerne har vært på saken, å nå skal sengte sentrumsgater testes ut på lørdager. Det er ingen tvil om at dette vil kunne skape et mer samlet sentrum som er tilpasset gående shoppere. Men, hvor skal all trafikken føres?

Med Nedre Barkvedveg stengt, et ønske om å stenge Åvegen for gjennomkjøring og stengte sentrumsgater. Har kommunen egentlig en plan for hvor all trafikken skal gå?

Ja, i februar 2016 vedtok Strand kommunestyret områderegulering av Jørpeland sentrum. I denne går det frem at kommunen skal utbedre en del veier i og rundt sentrum deriblant Åvegen, Stålverksvegen, Dir. Paulsonsgate, Dir. Sæthersgate og Rådhusgaten. Av reguleringsplanen går det frem at Åvegen skal oppgraderes til det som kommunen betegner som type 3. Dette betyr at det skal etableres en 6,5m bred vei pluss 3m bredt fortau fra krysset med Folketshusveg og opp til riksveien. Nedre del av Åvegen fra Folketshusveg og ned til Nedre Barkvedveg skal oppgraderes til type 2 som tilsier en totalbredde på 12,5m med 6,5m bred vei og 3m fortau på hver side.

Skjermdump – Områderegulering Jørpeland sentrum

Reguleringskartet som viser oppgradering av veier og nye veier rundt Jørpeland sentrum. Når oppgraderingene og de nye veiene blir påbegynt er enda uklart. Men flere beboere i sentrumsområdet kan forvente seg store endringer i infrastrukturen i årene fremover.

Legg igjen en kommentar