Blir politikerne lurt av administrasjonen i saken om legevakttelefon på nattestid?

For en tid tilbake skrev vi om at Strand kommune må punge ut for legevakttelefonen på natt og nylig gikk det frem av saksfremstillingen til levekår og formannskapet at rådmannen ønsker å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger.

Dette samarbeidet med legevakttelefon på nattestid er over seks ganger så dyrt som avtalen Strand tidligere hadde med AMK Stavanger.

Flere reagerte på den store prisøkningen og at tjenesten flyttes ut av kommunen
I levekårsutvalget stilte Åsbjørn Fjelde Kleven (Rødt) spørsmål til rådmannen om hva som hadde blitt gjort for å forsøke å rekruttere sykepleiere på nattestid til å bemanne legevakttelefonen.

Kommunalsjef for omsorg, Adriaan Schönhage svarte at sykepleiere på natt har fått en lønnsøkning på 80.000 i året. Til tross for dette sier Schönhage at det fremdeles er utfordrende å beholde/rekruttere sykepleier på natt og at det er en upopulær jobb å arbeide nattestid.

Linda Asbjørnsen(Sp) lurte på hvorfor økning er på seksgangen det Strand betaler for avtalen med AMK i dag. Hun uttrykket også at det i for liten grad var vurdert å gjøre dette i egen regi. Samtidig har hun forståelse for at det ikke er lett å rekruttere sykepleiere på nattestid. Men at kommunen heller må finne og eventuelt ta i bruk egne virkemidler for å forenkle rekrutteringen.

Senterpartiet ønsker å sende saken tilbake til administrasjonen og fremmet et utsettelseforslag.

Helseleder i Strand kommune, Grete Strømsmo, forteller levekårsutvalget at det er AMK Stavanger som har sagt opp avtalen. Når det gjelder prisen til Stavanger kommune er det den prismodellen de bruker på en slik avtale. Avslutningsvis forteller også helselederen levekårsutvalget om konsekvensen av en eventuell utsettelse, som da blir at kommunen ikke har noen avtale for legevakttelefonen på nattestid etter 1.mars 2020.

Flere av politikerne i levekårsutvalget fikk da naturlig kalde føtter og det var kun Senterpartiet som stemte for utsettelseforslaget.

Var det et forhåndsbestemt utfall i saken fra administrasjonen?
Avdelingssjef ved AMK Stavanger, Øyvind Øverland, forteller iRyfylke at de ikke har fått noen videre forespørsel fra Strand kommune om muligheten for å forlenge avtalen ytterligere om behandlingen av vertskommunesamarbeidet med Stavanger kommune trekker ut. Han forteller også at dersom en slik forespørsel hadde kommet, hadde de tatt dette opp til vurdering å ville på ingen måte vært urimelige. Øverland forteller også at samarbeidet med Strand kommune om besvaring av legevakttelefonen historisk har vært veldig bra.

Øverland forteller at årsaken til at samarbeidet ble sagt opp fra AMK Stavanger sin side var at det under et samarbeidsmøte i fjor vår ble signalisert fra Strand at de var i sonderinger rundt andre samarbeidspartnere samt at jeg fra AMK´s side så at det ikke var tilstrekkelig med adm.personell til å drifte dette.

28. januar svarer Grete Strømsmo iRyfylke på spørsmål rundt denne saken.
iRyfylke lurer på om Strand kommune har alternativer dersom politikerne ikke ønsker å bruke snaut 600.000 årlig på legevaktsamarbeidet? Til dette svarer Strømsmo at hvis du leser saken så ser du at alternative er sykepleiere på natt som vi dessverre ikke klarer å rekruttere. Det betyr at vi ikke har alternativer.

– Så hvorfor la administrasjonen frem saken uten at det reellt sett var noen alternativer?

– Hvorfor la ikke administrasjonen frem saken tidligere og/eller sørget for at politikerne kunne få saken bedre utredet?

One Comment

Legg igjen en kommentar