Blir redusert fartsgrense på Velandsvegen på Fiskå

Tidligere i høst skrev vi om at det kan bli redusert fartsgrense på Velandsvegen på Fiskå. Årsaken til endringen er at en av grunneierne søkte Statens Vegvesen om at fartsgrensen ble redusert da det er en smal en-felts vei, uten gang- og sykkelsti og at det ferdes en del barn på strekningen.

Statens Vegvesen sendte dette på høring og i vedtaksbrevet skriver de at uttale fra Sør-Vest politidistrikt og Strand kommune ikke er mottatt innen høringsfristen, men at høringsbrevet er formulert slik at fravær av uttale anses som aksept for tiltaket. I høringsbrevet fra Statens Vegvesen bemerkes det også at det har vært én personskadeulykke i kurven det vises til i løpet av de senere år. SVV har slik det fremgår av høringsbrevet ingen innvendinger mot søknaden og har derfor sendt for å be om uttale fra Strand kommune og Sør-Vest politidistrikt i henhold til Skiltforskriften.

Strekningen som blir satt ned fartsgrense. Kart: Norgeskart

Videre skriver SVV i vedtaksbrevet at vedtaket trer i kraft fra den dato skiltene er satt opp og avdekket.

Legg igjen en kommentar