Bompengetakstene – Pendlere er de store taperne

Vi har tidligere skrevet om at det kommer til å koste Over 200kr gjennom Ryfast. Taperne er helt klart jobbpendlere, som det er mange av i Ryfylke. Vinnerne er familiene som reiser 3 eller flere.

Med dagens Tauferje reiser du alene med bil for 187,- og rabattert pris 93,5,- (rabatt forutsetter Autopass-ferjekort). Fra slutten av desember i år, må samme jobbpendler ut med nesten det dobbelte. Og dette er ikke medregnet drivstoff, slitasje mm.

På dagens Høgsfjordsamband er prisen for det tilsvarende 84,- og rabattert pris 42,- (rabatt forutsetter Autopass-ferjekort). Og det kan antas at Boreal Sjø ikke kommer til å øke prisen mer en drøyt 50%. Hvorvidt sambandet fortsetter i autopass-ferjekort løsningen med 50% rabatt er usikkert. Men for pendlere kan det allikevel betyr en drøyt 15km lengre kjøretur via sambandet.

(Utregningen er gjort fra Jørpeland til Forusbeen på Forus, enten via Høgsfjorden eller via Solbakk og ut på E39)

For familier eller flere som reiser sammen eksempelvis på besøk eller handletur til Stavanger kommer bedre ut. På Tausambandet må en familie på 2 voksne og 2 barn ut med 311,- og 196,42,- etter rabatt. I Ryfast er beløpet pr bil 217,- gjennom begge tunnelen og 173,6,- etter rabatt. Det kan også nevnes at en familie på 2 voksne og 1 barn betaler kun 3kr mer i Ryfast en i dagens Tausamband.

Det er ingen tvil om at pendlere er de store taperne som ofte reiser alene både pga arbeidssted, arbeidstid og andre forhold.

Skatteetatens regler kan skape problemer
I følge Skatteetaten har du kun krav på å fradragsføre bom- og ferjeutgifter dersom du sparer minst 2 timer på å reise med bil til og fra arbeid hver dag.

Skjermdump, Skatteetatens reisefradrags kalkulator

Mellom Jørpelandsvågen og Forus Øst er det iflg rutetabellen drøyt 56min reisetid. Da inkl bussbytte på Solbakk terminal.
Finn.no sin reiseplanlegger kalkulerer med 34 min reisetid via Ryfast og 52 min reisetid via Høgsfjord med bil.

I følge disse beregningene sparer pendlere som reise med bil vi Ryfast 22min hver vei som gir under 1 time besparelse til dagen. De kan dermed få problemer med å fradragsføre bompengeutfgiftene i skattemeldingens post 3.2.8.

Strand skal jobbe for lavere takster
Strand kommune arbeider nå, frem mot det ekstraordinære kommunestyremøte 25.sept, med en dialog mellom Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune. I kommunestyremøte 28.aug ble takstnivået sablet ned å kalt blant annet «Spinnvilt», «Uakseptabelt» og «Hinsides all fornuft».

Hvilken påvirkningskraft kommunen har ovenfor lånegarantistene Stavanger og fylkeskommunen og til syvende sist Vegdirektoratet gjenstår å se. Men Statens Vegvesen har signalisert at skal det gjørs endringer må det mer penger på bordet. Uten mer midler kan ikke lavere bomtakster forsvares.

En så lenge famler alle i blinde, da ingen vet hva prisene på prosjektets største trafikktyv, nemlig Høgsfjordferja, blir. Vil Boreal Sjø offentlige ferjeprisene før høringsfristen 1.nov? Hva tenker Boreal Sjø om at flere mener at Ryfast må utkonkurrere Høgsfjordferjen?
Vi følger saken tett!

One Comment

Legg igjen en kommentar