Bomtakstene i Ryfast – Århundrets viktigste sak

På gårsdagens kommunestyremøte var Ryfast takstene oppe som et tema under referatsaker. Da kommunen først fikk de foreslåtte takstene på mandag hadde ikke administrasjonen tid til å utfore noe vedtak til behandling i kommunestyret.

Det blir derfor kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte 25.september.

Under drøftingen av de foreslåtte takstene meldte flere partier seg på for å snakke.

Ordføreren innledet med å kalle saken for århundrets viktigste sak.

⁃ Alf Henning Heggheim(SP) sier at her må kommunen brette opp ermen. Nivået på takstene er helt uakseptablelt i forhold til forventningene som var lagt til grunn. Konsekvensen av disse takstene er at takstene blir mye høyere en ferjeprisen over Høgsfjord.

⁃ Erik Rydningen Nyman-Apelset(V) starter med at takstene må mye mer ned. Det er nok kanskje vilje til noe høyere takster en ferje med tanke på friheten tunnelen gir. Spinnvilt, legger han til. Målet må være å utkonkurrere Høgsfjordferja.

⁃ Torhild Pedersen(AP) sier at satsene er helt uakseptable. Strider mot intensjonene. Blir disse vedtatt fryktes det for næringsutviklingen og bosettingen i kommune.

⁃ Petter Korneliussen(FRP) går hardt til verks å kaller satsene «hensides all fornuft». Over en dobling av dagens pendlerutgifter. Han er også usikker på om midlene som skal fordeles fra det siste bompengeforliket vi gi noen merkbare utslag i Ryfastprosjektet.

⁃ Kristoffer Amdal(H) her regnes det for konservativt. Noe må gjøres når til og med Venstre er for økt biltrafikk i Ryfast.

⁃ Trond Hjorteland(KRF) en ekstra skuffelse oppi dette er bussrutene. Håper dette kan påvirkes. Få med Hjelmeland, Suldal, Sauda til å gi innspill.

⁃ Bjørn Arild Veland(KRF) viktig å fokusere på størrelsen og ikke økningen i pendlerutgiftene. Vi er nødt å forsøke å påvirke nedbetalingstid for å kunne trekke ned satsene.

⁃ Sveinung Langvik(H) hele beregningsopplegget er feil. Vi kan ikke sette satser for 24 år frem i tid basert på dagens trafikktall. Disse takstene kan eventuelt justeres årlig eller ved behov og inflasjon kan tas med.

Det er ingen tvil om at politikerne i Strand kommune ser på de foreslåtte takstene med avsky. Men klarer kommunen å mobilisere og påvirke takstene merkbart. Et positivt aspekt er at Samferdselutvalget i Rogaland Fylkeskommune hadde forventninger om en takst på 115-135kr.

One Comment

Legg igjen en kommentar