Bomtakstene i Ryfast – VG vedgår feil

Etter vår artikkel i forrige uke Bomtakster i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen har vi forsøkt å komme til bunns i hva som gjorde at VG publiserte takstene og rabattene for de aktuelle bomstasjonene. VG selv hevdet at dette kom direkte fra Statens Vegvesen (SVV).

Vi valgte derfor å ta en runde med flere av partene i prosjektet for å høre hva som røre seg rundt bom takstene.

Som uttalt i vår forrige artikkel så sa Ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes, at dette ikke stemte. Prosessen for både Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen er at SVV og Ferde skal lage takster basert på kalkyler for kostnad, nedbetalingstid og trafikkmengde. Deretter skal dette sendes ut på høring til de aktuelle kommunene før endelig vedtak fattes i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

Pressekontakt i Ryfast-prosjektet Øyvind Ellingsen uttalte til oss at ingen takster var fastsatte. Men det var bestemt at Hundvågtunnelen skulle ses opp mot Bymiljøpakken (Bybrua) med tanke på timesregelen. Han poengterte at dette også var noe som var uttalt til VG når de tok kontakt. Ut over dette nevnte han at det siste offentlige forslaget til takst i Hundvågtunnelen var 30,- uten rabatt og 25,- med rabatt. Noe som vil være samme pris som passering Bymiljøpakken i Stavanger utenfor rushtrafikken.

VG journalist Martha Holmes som er i redaksjonen for spesialsaken «Bomkampene» hevdet først at informasjonen de hadde var riktig. Når iRyfylke da responderte med uttalelsene fra Ordfører Lauvsnes og pressekontakt i SVV Ellingsen valgte VG å dobbelsjekke opplysningene. Da ble oversikten på Ryfylketunnelen endret.

Skjermdump VG – Bomkampene

Hundvågtunnelen fremsto først likedan. Og etter nok en purring på redaksjonen i VG hevdet de at SVV hadde uttalt at takstene i Hundvågtunnelen var bestemte. Da vi refererte til uttalelsen til Ellingsen valgte VG nok en gang å kvalitetssikre opplysningene. Informasjonen om Hundvågtunnelen ble da endret og VG mente feilen skyldtes intern kommunikasjon i SVV som årsak til at de først hadde fått beskjed om at takstene var bestemte.

Skjermdump VG – Bomkampene

Alle innbyggerne i Ytre Ryfylke er i en usikker tid. Bom takstene i det som antakelig blir den nye pendlerruten til store deler av arbeids pendlerne er uklare. Det er også usikkerhet rundt ferjetakstene i Høgsfjorden når Boreal Sjø overtar driften. iRyfylke følte da det var viktig å få riktig informasjon ut og ikke villede folk i en presset situasjon. Kampen om takstene i Ryfast er langt dra over, og Lauvsnes lover at Strand kommune skal kjempe for rettferdige takster.

Rogaland Fylkeskommune har tidligere fattet vedtak om gjennomsnittlig bompengetakst på Solbakktunnelen på mellom kr 186 og 145, og på Hundvågtunnelen på 18 – 20 kr (2010-nivå) avhengig av valgt nedbetalingstid.

Denne tabellen viser Vista Analyse sine estimater på forholdene mellom bompengeinntekter Vs. trafikantnytte basert på bom kostnaden i Ryfylketunnelen. En bom kostnad på over 175,- pr passering vil ha negativ trafikantnytte.

Legg igjen en kommentar