Bomtakster i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen

Det verserer på sosiale medier om takstene som skal ut på høring mot høsten er lekket allerede nå. I facebookgruppa «Ja til fortsatt Høgsfjordferje etter Ryfast» ble det i går delt skjermdump fra VG sin store bompengeoversikt hvor det fremgår at takstene er fastsatt og vedtatt.

Skjermdump VG.no Ryfylketunnelen
Skjermdump VG.no Hundvågtunnelen

I følge disse takstene vil det koste Ryfylkebuen 209,- uten rabatt en vei i tunnelen. Med maks 20% rabatt som det fremgår av oversikten er personbil nede i 167,2,- pr vei. For en vanlig jobbpendler betyr dette en kostnad på rundt 7400,- pr mnd.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes kan betrygge om at de oppgitte takstene ikke stemmer. Etter at Ferde har lagt frem forslag til takster skal disse på høring i kommunene før det sendes videre til samferdselsutvalget i Fylket. Endelig fastsatt takst er nok ikke å forvente før 4-6 uker før åpningen i desember.

Ordføreren oppfordrer samtidig folk til å engasjere seg når høringen kommer på bordet. Spesielt oppfordrer hun pendlerforeningen å være frempå å uttale seg. Kristoffer Amdal i Strand Pendlerforening er godt informert om prosessen rundt fastsettingen av takstene og blir overrasket når han hører om VG’s bompengeoversikt. Pendlerforeningen vil selvsagt gi en uttalelse til høringen om bomtakstene i Ryfast når dette blir aktuelt, sier Amdal. Både Amdal og Lauvsnes er enige om at smertegrensen går ved dagens ferjetakst. Så er det litt med hva som skal gå først, kortere nedbetalingstid eller lavere takst sier Amdal. Selv pendler Amdal fra Tau til Forus-området via Høgsfjordsambandet, dette skylles at tidsbruken er sirka den sammen men via Høgsfjord unngår jeg bomstasjoner. Allikevel er han usikker på hvor langt liv ferja over Høgsfjorden får etter at Ryfast åpner.

One Comment

Legg igjen en kommentar