Boreal Buss ønsker parkering forbudt i Dir. Sæthersgate

Foto: Boreal

Boreal Buss som opererer bussrutene på Jørpeland på vegne av Kolumbus ønsker nå at det settes opp parkering forbud skilt på en del av Direktør Sæthersgate.

Boreal Buss mener at etter bussholdeplassen ble fjernet så står det en del biler parkert i gaten som gjør det vanskelig for bussene å svinge inn og ut fra kaien hvor bussholdeplassen nå er.

Strekningen det gjelder er et stykke i overgangen Obstfeldervegen til Direktør Sæthersgate, på samme side som den omstridte bussholdeplassen var inntil nylig.

Skjermdump GoogleMaps

I korrespondansen med kommunen bekrefter også trafikkleder i Boreal Buss, Terje Henriksen, at det har vært kontaktskader med parkerte biler i nevnt område allerede.

Mads Hjelmen i Strand Høyre sier til iRyfylke at de har en interpellasjon som var enstemmig i kommunestyret som sier at bussholdeplassen flyttes tilbake.

Det er gjort og vi ser ingen grunn til å mene noe annet i dag.

I kommunestyret var det partikollega Nina Helen Hettervik som tok opp saken. Der fikk hun fullt gehør og alle de 29 lokalpolitikerne var enige i at situasjonen for beboere og næringsdrivende i Jørpelandsvågen var uholdbar.

På spørsmål om Høyre og posisjonspartiene vil støtte parkering forbudt i deler av Direktør Sæthersgate svarer Hjelmen at de ikke har diskutert det, men at de ser et tydelig behov for parkering i det området. Dette får vi ta stilling til når reguleringsplanen for Jørpelandsvågen skal behandles.