Boreal sitter stille i båten, enn så lenge

Siden oppstarten av det kommersielle sambandet på Høgsfjorden 1.januar 2020 har Boreal Sjø stort sett sittet stille i båten. I hvert fall når det kommer til enkelte spørsmål.

Trafikken i sambandet

Ikke siden 5.mars har det blitt formidlet noen trafikktall i sambandet. Den gang gikk Boreal Sjø ut med trafikktallene for februar, som var 10.574 biler. Den gang sa konsernleder i Boreal Kjetil Førsvoll i en pressemelding at de tenker langsiktig om Høgsfjord-forbindelsen, som er et godt tilbud med høy frekvens og lav pris.

Pressemeldingen gikk ut 5.mars, kun syv dager før Norge gikk i nødmodus på grunn av koronapandemien. Siden den gang har det vært tyst.

Mange spør seg stadig om hvordan sambandet egentlig går. Hvor mange biler er det egentlig? Hvordan klarer Boreal seg i kampen mot gratis Ryfast?

Spørsmålene står ubesvarte, men det legges stadig lit på konsernlederens uttalelse om et langsiktig engasjement i sambandet.

iRyfylke har ved flere anledninger forsøkt å få trafikktall fra Boreal Sjø, uten at henvendelsene er besvart

Elektrifisering av sambandet

15.mai vedtok Enova tilsagn om tilskudd på 31,4 millioner til Boreal Sjø for prosjektet «Elektrifisering Lauvvik-Oanes». iRyfylke har fått innsyn i tilsagnsbrevet fra Enova som inneholder opplysninger om prosjektets oppstart og sluttdato.

Seniorrådgiver i Enova SF, Ingrid Aune, skriver i en epost til nettavisen at det gjøres oppmerksom på at datoene under milepæler og sluttrapport gjelder datoer for prosjektet mot Enova. Søkers prosjektperiode kan være lenger enn dette ved at det gjerne starter tidligere og varer lenger enn det som angår prosjektet mot Enova.

Enova SF gir ikke nettavisen innsyn i prosjektets søknadsdokumenter. Tilsagnsbrevet er også sladdet, og begrunnelsen for dette er at noen opplysninger i dokumentet gjelder forretningssensitiv informasjon som er taushetsbelagt etter forvaltningslovens § 13.

I dokumentet går det frem at prosjektstart var 01.05.2020 og sluttdato 31.12.2021. Hvor i arbeidet Boreal Sjø er, er ikke kjent ut over dette.

Boreal ønsker ikke å svare

For kort tid siden sendte vi derfor en henvendelse til kommunikasjonsrådgiver i Boreal Jon Kristian Fadnes men flere spørsmål omkring elektrifiseringen og de stadige utfordringene til sambandet.

• Når vil prosjektet med elektrifisering av Lauvvik-Oanes starte, herunder infrastruktur, ferje etc?

• Når er det i følge prosjektet planlagt oppstart av elektrisk samband i Høgsfjordsambandet?

• Har Boreal fått ytterligere tilskudd fra offentlige myndigheter for elektrifisering av Høgsfjordsambandet?

• Som det fremkommer av tilskuddet fra Enova på 31,4 mill, kan du si noe om den totale kostnaden for prosjektet?

• Nå har det lenge vært knyttet stor usikkerhet til sambandet i lys av både høy kaileie som Boreal tapte kampen på, Ryfast som nå går inn i 9´ende måneden gratis og ikke minst koronapandemien. Er Boreal en stayer, som er fast bestemt på å stå gjennom stormen til bompengeinnkrevingen i Ryfast starter?

• Kommer Boreal til å forfølge inntektstapet på grunn av gratis Ryfast?

Sist så lurte jeg på om Boreal Sjø i fremtiden kommer til å være mer åpen med trafikktallene i sambandet?

Spørsmålene står ubesvarte, som mange andre enn så lenge.