Boreal Sjø holder kortene ekstremt tett til brystet

Det har lenge vært klart at Boreal Sjø skal drive det privat ferjsambandet på Høgsfjorden fra 1.jan 2020. Veien ditt var lang og konfliktsfylt.

Et konfliktfylt og politisk spill om ferjedriften
Rogaland Fylkeskommune ønsket først å nekte privat ferjedrift på Høgsfjorden, mye på grunn av et potensielt inntektstap i Ryfastprosjektet. Stortinget gikk også inn for å nekte ferjedrift på Høgsfjorden, men i siste time kom samferdselsdepartementet på banen å uttalte at det ikke var hjemmel for å nekte privat ferjedrift på Høgsfjorden.

Fylkespolitikerne vedtok også at ferjelemmen på Oanes skulle legges ned. Dette også antakelig for å kneble drømmen om fortsatt ferjedrift i sambandet.

Når saken endelig var kommet så langt at det skulle lyses ut konkurranse for tildeling av løyve var det flere rederier som meldte seg på. Fylkesrådmannen på sin side uttalte at han ville gi løyve til det rederiet som tilbydde best frekvens og åpningstid.

Tildeling av løyve i Høgsfjordsambandet
Onsdag 6.februar i år var saken oppe til behandling i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune. Fem rederier søkte og disse var Boreal Sjø, Fjord1, Høgsfjord rutelag, Norled og Rødne. Løyve ble tildelt Boreal Sjø som med avgang hver halve time, 7 dager i uken hadde det klart beste tilbudet både med frekvens og åpningstid.

I vedtaket ble også det fylket betegner som kaileie satt til drøyt 3 millioner årlig. Dette har Boreal Sjø motsatt seg og forsøkt redusert med gode argumenter. Men i tilsvaret fra Samferdselssjefen i Fylket ble det blankt avvist at kaileien vil bli redusert.

Etter tilsvaret ble kjent uttalte Boreal Sjø at de registrerer svaret fra samferdselssjefen og tar det til etterretning. Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal på en tekstmelding.

For kort tid siden søkte Boreal Sjø Fylkeskommunen om å redusere frekvensen noe på nattestid for å legge inn margin til bunkring mm. Dette ble innvilget av fylket og vil også redusere kaileien tilsvarende.

Boreal holder kortene tett til brystet
Den siste tiden, både i forkant av offentliggjøringen av takstene i Ryfast og etter, har Boreal Sjø vært sparsomme med opplysninger rundt billettprisene i sambandet. De har verken ønsket å kommentere takstene, eller signalisere høyere eller lavere billettpriser.

iRyfylke har hatt et stort ønske om å være i forkant av denne saken å har forsøkt å få uttalelser fra flere i Boreal uten å lykkes. Det siste som er signalisert er at billettprisene med all sannsynlighet vil være klart i midten av oktober drøyt 2 måneder før driften som kommersielt privat ferjesamband settes igang.

Legg igjen en kommentar