Bremser og innfører nye tiltak mot smitte

På dagens pressekonferanse om koronasituasjonen kunne helseminister Bent Høie fortelle at det fremover må bremses på allerede planlagte liberaliseringer i tillegg til at nye tiltak må settes inn for å begrense smitten.

Åpner ikke ytterligere nå og innfører nasjonal skjenkestopp klokken 2400.

Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for flere enn 200 personer på arrangementer, eller kamper og cuper i breddeidretten for voksne.

– Jeg vet at mange innen kulturliv, idrettsliv og næringsliv har ventet og håpet på dette, og at mange kommer til å bli skuffet. Det forstår jeg veldig godt, men vi kan ikke ta sjansen på at smitten øker ytterligere. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen innfører også et nasjonalt forbud mot åpne serveringsteder med alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august.

I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering av gjenåpningen og smittesituasjonen i Norge. 

Bruk av munnbind

– Munnbind beskytter ikke like godt mot smittespredning som minst én meters avstand. Men i noen situasjoner vet vi at det er vanskelig å overholde denne regelen. Da kan munnbind være et supplement, sier Høie. – På oppdrag fra regjeringen vurderer FHI i disse dager om det kan bli aktuelt å bruke munnbind i visse, konkrete situasjoner. Vi venter på god og faglig vurdering før vi går videre med spørsmålet om bruk av munnbind i ulike situasjoner. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage kampanjer om riktig bruk, og se på hvordan vi skal sikre god tilgjengelighet av munnbind. Mer detaljerte råd vil komme 14. august. Men vi sier allerede i dag at folk må være forberedt på at det kan komme anbefalinger om bruk av munnbind i rushtiden på kollektivtransport.

En anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner i Norge vil ikke kunne erstatte de generelle kravene om å holde minst én meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis du er syk.