Budsjettet for 2020 ble vedtatt onsdag kveld – Dette er de mest omtalte punktene

Onsdag ettermiddag ble årets siste kommunestyre avholdt og det med rekordlang saksliste. 23 dokumenter og ikke mindre en ca 130 sider måtte politikerne gjennom.

Innledningsvis bemerket Snorre Walde (BTN) akkurat dette, og oppfordret administrasjonen til å unngå lange sakslister på årets siste kommunestyre. Spesielt når dette også innebar budsjettet som ofte blir en lang diskusjon.

Det er mye positivt eller negativt som kan sies om budsjettet. Noen kutt var uungåelige mens andre fant posisjonen rom for å reversere.

Budsjettet i korte trekk
Ikke uventet var det flertallspartienes alternative budsjett som ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer.

De sakene som har fått mest medieomtale siden rådmannens budsjettforslag var nedleggelse av Nordre Strand Oppvekstsenter og Eikehaugenbarnehage, nedleggelse av helsestasjonene på Tau, utsettelse av svømmehall på Tau, utsettelse av Flerbrukshallen på Jørpeland, kutt i kulturskolen og økt eiendomsskatt.

Budsjettforslagene fra de forskjellige konstellasjonene var til dels veldig like, med få forskjeller.

Mens opposisjonen ønsket å delvis lytte til rådmannen ved å utsette flerbrukshallen på Jørpeland til 2021, ønsket posisjonen å bevilge penger til denne allerede i 2020. Det var også uenighet om eiendomsskatten hvor opposisjonen anså det som nødvendig å opprettholde økningen av eiendomsskatt mens posisjonen tillot seg en utjevning til 2019-nivå og en liten økning i 2022 og 2023.

Når det gjelder Nordre Strand Oppvekstsenter og Eikehaugen barnehage samt kulturskolen var begge konstellasjonene samstemte og reverserte rådmannens budsjettkutt.

Svømmehall på Tau som ble vedtatt for flere år siden var det kun opposisjonen som fant rom for i økonomiplanen for 2020-2023. Posisjonen startet dog en gradvis avsetting i 2022 til det som Alf Henning Heggheim (Sp) omtalte som badekar. Årsaken var at posisjonen i økonomiperioden kun satt av 22,5 mill.

Endrede forutsetninger
Etter at posisjonens alternative budsjett ble kjent kom det av dette frem kutt i kinoen, kutt i tilskuddet til Tau Aktivitetshus og avikling av R5 Helsehus Rus.

Strandbuen skrev tidligere i uken om konsekvensen av kutt i kinoen, og kinosjef Roger Nybroen advarte mot det som kunne resultere i dårligere bredde tilbud i kinoen. Godt var det da at politikerne etter et tilleggsforslag fra Torhild Pedersen (Ap) vedtok en sak om kinoen på nyåret. Dermed kan det finnes rom for midler som kan opprettholde tilbudet spesielt kvalitetsfilmer, skolekino og seniorkino.

Det som også trekkes frem av posisjonens budsjett er det som omtales for effektivisering og kutt i antall årsverk i vaktmestertjenesten og renholdstjenesten i kommunen.

Samtidig sparer posisjonen inn penger på redusert og/eller utsatt oppussing og vedlikeholdsarbeid på kommunale bygg herunder JUS, Rosehagen, Tautunet, Helsesenter Jørpeland m.fl.

Legg igjen en kommentar